073 720 02 00
Nieuws

Tips bij de ver- en aankoop van een bedrijf / onderneming

Door Gepubliceerd op 2 december 2019 Nieuws

Volgens de cijfers van het CBS zijn er dit jaar al meer fusies en overnames gerealiseerd dan in heel het jaar 2018 het geval was. Het kopen- en verkopen van een bedrijf / onderneming is dus “trending”. Het klinkt altijd mooi, een succesvolle overname – en dat is het ook -, maar er komt ontzettend veel bij kijken en het is in de regel een zeer intensief en ingrijpend proces. In dit artikel zullen enkele tips (do’s en don’ts) voor bedrijfsovername aan bod komen.

Bedenk goed wat u wilt en waarom
Voordat u een bedrijf te koop aanbiedt of u als koper besluit om het onderhandelingstraject in te gaan met als doel een bedrijf te kopen, bedenk dan goed waarom u dit wilt. Waarom wilt u een bedrijf verkopen of kopen? Bent u bijvoorbeeld toe aan een nieuwe uitdaging of wilt u met pensioen (verkoper) of wilt u starten met ondernemen of juist gaan groeien (koper)? Er zijn een legio aan redenen denkbaar om tot verkoop of aankoop van een bedrijf over te gaan. Blijf daarbij echter wel realistisch en voorkom dat u de deal koste wat het kost wilt sluiten (wees dus niet te gretig).

Laat u vanaf het begin af aan adviseren
Een veel gemaakte fout is dat de betrokkenen pas op een later moment in het overnameproces – vaak om kosten te besparen – besluiten om zich te laten adviseren (juridisch-, fiscaal- en overig advies). Een bedrijfsovername is echter een complex proces (zowel voor verkoper als koper) en zonder de begeleiding van professionele adviseurs raakt u niet alleen snel het overzicht kwijt, maar loopt u ook onnodige risico’s. Bijvoorbeeld omdat zaken contractueel niet (goed) worden vastgelegd (denk daarbij bijvoorbeeld aan garanties en vrijwaringen). Een ander bijkomend voordeel van u laten bijstaan door adviseurs is dat u zich tijdens het overnameproces ook nog gewoon kan blijven richten op de onderneming zelf. Het is daarbij in dat kader ook aan te bevelen om bepaalde belangrijke personen binnen de organisatie in vertrouwen op de hoogte te stellen van de voorgenomen verkoop/aankoop. Niet alles hoeft namelijk via u te lopen en veel vragen (bijvoorbeeld in het kader van een due diligence onderzoek) kunnen eenvoudig door andere personen binnen de organisatie worden beantwoord, hetgeen u de ruimte geeft om het overzicht te bewaren.

Laat ook een Letter of Intent, ook wel intentieverklaring genoemd, opstellen waarin de belangrijkste voorwaarden (denk bijvoorbeeld aan exclusiviteit, geheimhouding, prijs, due diligence onderzoek, tijdspad, transactiedocumentatie, break fee etc.) tussen partijen op voorhand worden afgekaart.

Voer een gedegen due diligence onderzoek uit
Voer een gedegen due diligence onderzoek uit (denk hierbij aan een boekenonderzoek op onder andere fiscaal-, financieel-, juridisch- en commercieel gebied) om de spreekwoordelijke “lijken uit de kast” zoveel mogelijk uit te kunnen sluiten. Ook hiervoor geldt weer dat het is aan te raden om dit (deels) door professionele adviseurs te laten doen aangezien die weten waar ze op moeten letten. Indien de uitkomst van het due diligence onderzoek niet conveniërend is kan worden afgezien van de transactie, kan de koopprijs worden bijgesteld of kunnen bepaalde specifieke garanties en/of vrijwaringen worden opgenomen of bepaalde zekerheden worden bedongen.

Zoals aangegeven zijn dit slechts enkele tips. Bent u voornemens om een bedrijf te verkopen of te kopen, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties