073 720 02 00
Nieuws

Uber chauffeurs zijn werknemers!

Door Bijgewerkt op

Veel mensen maken gebruik van een Uber. Voor de mensen die Uber niet kennen: Uber is een onderneming die bemiddelt tussen reizigers en aanbieders van personenvervoer. Denk hierbij aan taxichauffeurs maar ook privéchauffeurs. Door middel van een app worden mensen in verschillende landen met elkaar verbonden. Als gebruiker log je in op een app en dan boek je een rit, welke veelal fors goedkoper is dan een reguliere taxi.

Al enige tijd bestaat er discussie over de vraag of deze chauffeurs zelfstandigen zijn of werknemers met een arbeidsovereenkomst. Recentelijk heeft de rechtbank Amsterdam hierover een oordeel gegeven.

Standpunt Uber

Uber stelt dat zij geen werkgever is maar een technologieplatform, en dat zij slechts een platform is waar zelfstandige chauffeurs en hun klanten elkaar kunnen ontmoeten en overeenkomsten met elkaar kunnen aangaan. Uber bemiddelt alleen bij de totstandkoming van die overeenkomst en ondersteunt partijen door middel van ICT systemen, zoals de Uber-App. Daarnaast stelt Uber dat chauffeurswerk niet behoort tot de kernactiviteiten van Uber.

Stanpunt Vakbond FNV

FNV is van mening dat er wel degelijk een arbeidsovereenkomst bestaat tussen Uber en de chauffeurs. Uber is tot in detail betrokken bij het organiseren van de vervoersdiensten, zij selecteert de chauffeurs en de auto’s en stelt tarieven eenzijdig vast. Ook monitort Uber het rijgedrag van de chauffeurs en stuurt het gedrag van de chauffeurs met voorschriften, ratings, waarschuwingen en zelfs het blokkeren van de App. Daarnaast is Uber de partij die de klant factureert en betaalt Uber vervolgens de chauffeur.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank stelt FNV in het gelijk. De overeenkomst tussen Uber en de chauffeurs voldoet aan alle wettelijke criteria van een arbeidsovereenkomst, namelijk arbeid, loon en gezagsverhouding. Van dat laatste is sprake nu van de Uber-App een disciplinerende en instruerende werking uitgaat alsmede een financiële stimulans. Zodra chauffeurs gebruik maken van de app, zijn zij onderworpen aan de werking van het door Uber ontwikkelde algoritme. Er is sprake van ‘modern werkgeversgezag’, aldus de kantonrechter.

De gevolgen voor Uber

Door deze uitspraak is Uber verplicht de cao taxivervoer toe te passen, in de periodes dat deze cao algemeen verbindend is verklaard. Voor veel chauffeurs betekent deze uitspraak ook dat zij aanspraak kunnen maken op achterstallig salaris.

Daarnaast heeft deze uitspraak meer gevolgen. Nu de Uber chauffeurs werknemers zijn, hebben zij recht op loondoorbetaling bij ziekte, recht op betaald vakantieverlof en genieten zij ontslagbescherming.

De aanpak tegen schijnzelfstandige

Deze uitspraak van de rechtbank Amsterdam past binnen de huidige politieke visie, waarin het voorkomen van schijnzelfstandigheid en het voorkomen van uitbuiting van deze zogenaamde zelfstandige, centraal staat. Ook de Wet DBA, waarover in deze nieuwsbrief ook een artikel is geschreven, staat weer op de politieke agenda. Lees daarom ook de andere blogs over dit onderwerp: Wet DBA: moeten we daar nog rekening mee houden? en ‘De kwalificatie van een overeenkomst : wel/geen arbeidsovereenkomst.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties