073 720 02 00
Nieuws

Uber chauffeurs zijn werknemers!

Door Bijgewerkt op Nieuws

Veel mensen maken gebruik van een Uber. Voor de mensen die Uber niet kennen: Uber is een onderneming die bemiddelt tussen reizigers en aanbieders van personenvervoer. Denk hierbij aan taxichauffeurs maar ook privéchauffeurs. Door middel van een app worden mensen in verschillende landen met elkaar verbonden. Als gebruiker log je in op een app en dan boek je een rit, welke veelal fors goedkoper is dan een reguliere taxi.

Al enige tijd bestaat er discussie over de vraag of deze chauffeurs zelfstandigen zijn of werknemers met een arbeidsovereenkomst. Recentelijk heeft de rechtbank Amsterdam hierover een oordeel gegeven.

Standpunt Uber

Uber stelt dat zij geen werkgever is maar een technologieplatform, en dat zij slechts een platform is waar zelfstandige chauffeurs en hun klanten elkaar kunnen ontmoeten en overeenkomsten met elkaar kunnen aangaan. Uber bemiddelt alleen bij de totstandkoming van die overeenkomst en ondersteunt partijen door middel van ICT systemen, zoals de Uber-App. Daarnaast stelt Uber dat chauffeurswerk niet behoort tot de kernactiviteiten van Uber.

Stanpunt Vakbond FNV

FNV is van mening dat er wel degelijk een arbeidsovereenkomst bestaat tussen Uber en de chauffeurs. Uber is tot in detail betrokken bij het organiseren van de vervoersdiensten, zij selecteert de chauffeurs en de auto’s en stelt tarieven eenzijdig vast. Ook monitort Uber het rijgedrag van de chauffeurs en stuurt het gedrag van de chauffeurs met voorschriften, ratings, waarschuwingen en zelfs het blokkeren van de App. Daarnaast is Uber de partij die de klant factureert en betaalt Uber vervolgens de chauffeur.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank stelt FNV in het gelijk. De overeenkomst tussen Uber en de chauffeurs voldoet aan alle wettelijke criteria van een arbeidsovereenkomst, namelijk arbeid, loon en gezagsverhouding. Van dat laatste is sprake nu van de Uber-App een disciplinerende en instruerende werking uitgaat alsmede een financiële stimulans. Zodra chauffeurs gebruik maken van de app, zijn zij onderworpen aan de werking van het door Uber ontwikkelde algoritme. Er is sprake van ‘modern werkgeversgezag’, aldus de kantonrechter.

De gevolgen voor Uber

Door deze uitspraak is Uber verplicht de cao taxivervoer toe te passen, in de periodes dat deze cao algemeen verbindend is verklaard. Voor veel chauffeurs betekent deze uitspraak ook dat zij aanspraak kunnen maken op achterstallig salaris.

Daarnaast heeft deze uitspraak meer gevolgen. Nu de Uber chauffeurs werknemers zijn, hebben zij recht op loondoorbetaling bij ziekte, recht op betaald vakantieverlof en genieten zij ontslagbescherming.

De aanpak tegen schijnzelfstandige

Deze uitspraak van de rechtbank Amsterdam past binnen de huidige politieke visie, waarin het voorkomen van schijnzelfstandigheid en het voorkomen van uitbuiting van deze zogenaamde zelfstandige, centraal staat. Ook de Wet DBA, waarover in deze nieuwsbrief ook een artikel is geschreven, staat weer op de politieke agenda. Lees daarom ook de andere blogs over dit onderwerp: Wet DBA: moeten we daar nog rekening mee houden? en ‘De kwalificatie van een overeenkomst : wel/geen arbeidsovereenkomst.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties