073 720 02 00

Uitbreiding Snijders Arbeidsrecht:

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Vanaf 1 februari 2024 verwelkomt Snijders Arbeidsrecht de ervaren jurist Eveline de Beer in haar team van hoog opgeleide (arbeidsrecht)specialisten.

Mr. Danny Snijders, partner bij Snijders Arbeidsrecht:

“Eveline stapt over van een ander kantoor en kiest voor Snijders Arbeidsrecht. Geweldig dat zo’n gedreven en zeer ervaren jurist de overstap maakt naar ons kantoor. We bedienen inmiddels zowel in de Randstad als Noord-Brabant, Gelderland en andere provincies enorm veel bedrijven, ook bij hun arbeidsrechtelijke vraagstukken. Dat doen we vanuit diepgaande kennis en specialisatie bij Snijders Arbeidsrecht. Onze no-nonsense en resultaat gedreven aanpak is gelukkig erg gewild bij zowel directies als HR-afdelingen, zowel bij MKB als grootbedrijf. Het voordeel van een topteam boven een eenpitter of individu bij een advocatenkantoor is vanzelfsprekend. We heten Eveline van harte welkom”.

Eveline de Beer:

“Ik ben enorm trots aan te sluiten bij het team van Snijders Arbeidsrecht. Ik ben onder de indruk van het team en de werkwijze van Snijders Arbeidsrecht. Werken voor mooie ondernemingen vanuit ervaring en kwaliteit. Bij Snijders Arbeidsrecht vind ik een team van gedreven specialisten die elkaar elke dag beter maken. Daarbij is de sfeer ook nog eens optimaal. Dat merken de cliënten in het resultaat. Ik heb enorm zin in deze nieuwe uitdaging”.

Eveline studeerde in 2011 af aan Tilburg University (master Rechtsgeleerdheid accent Privaatrecht). Haar passie bleek echt op het gebied van het arbeidsrecht te liggen. Eveline besloot dan ook om in 2017 een tweede master, gespecialiseerd in arbeidsrecht en letselschade te volgen, aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Deze master heeft zij ook met goed gevolg afgesloten.

Eveline is woonachtig in Tilburg. Naast mooie resultaten voor Snijders behaalt Eveline deze graag ook op sportief vlak. Zo heeft zij afgelopen jaar wederom een halve marathon in Eindhoven gefinisht. Na haar eerste master is zij haar juridische carrière gestart in Amsterdam. Hier is zij jaren werkzaam geweest als juridisch adviseur op het gebied van sociaal zekerheidsrecht en arbeidsrecht op het hoofdkantoor van UWV. Vanwege de flinke reisafstand besloot Eveline haar baan dichterbij huis te zoeken. In 2020 maakte zij de overstap naar Fyner Rechtshulp, waar zij als ervaren jurist nog meer ervaring op deed op het gebied van arbeidsrecht en letselschade. Zij heeft hier veel ervaring opgedaan in het bijstaan van zowel werkgevers als werknemers. Bedrijfsongevallen en andere vormen van werkgeversaansprakelijkheid, hiervoor ben je bij Eveline aan het goede adres.  Nu stapt Eveline bewust over naar Snijders Arbeidsrecht, omdat zij de ambitie heeft om advocaat te worden en goed gedijt in een jong en ambitieus team.

De cliënten van Eveline omschrijven haar als doortastend, empathisch, doelgericht en prettig in omgang. Eveline staat voor kwaliteit en zoekt in iedere zaak naar de juiste oplossing voor haar cliënt. Zij gaat hierbij een procedure niet uit de weg en zal er alles aandoen om deze procedure te laten slagen. Sommige zaken lenen zich eenmaal beter voor een oplossing buiten de rechter om. Zij zal hierin altijd een proactieve rol pakken om zo voor cliënt tot een goed resultaat te komen.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties