073 720 02 00
Nieuws

Vrije advocaatkeuze

Door Gepubliceerd op 9 november 2020 Nieuws

Veel particulieren en ondernemers hebben een rechtsbijstandsverzekering waarvoor, sinds het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (“Hof”) van 7 november 2013, heeft te gelden dat een verzekerde, mits de kwestie onder de dekking valt, een eigen advocaat kan inschakelen vanaf het moment dat hij/zij in een gerechtelijke of administratieve procedure betrokken wordt. Datzelfde Hof heeft op 14 mei 2020 opnieuw arrest gewezen (arrest met zaaknummer C-667/18), waarin het kort gezegd heeft geoordeeld dat onder het begrip “gerechtelijke procedure” dient te worden verstaan “elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase”. Volgens het Hof kan het begrip “gerechtelijke procedure” niet worden beperkt tot uitsluitend niet-administratieve procedures voor een gerecht in eigenlijke zin, ook niet door een onderscheid te maken tussen de voorbereidende fase en de besluitfase van een dergelijke procedure.

Het arrest van het Hof impliceert dat, zodra een verzekerde een kwestie meldt bij zijn/haar rechtsbijstandsverzekeraar, de verzekerde gelijk het recht zou moeten hebben om een eigen advocaat in te schakelen aangezien er dan immers sprake is van een situatie die tot een gerechtelijke procedure zou kunnen leiden.

Weliswaar betrof de procedure waarin het Hof arrest heeft gewezen een Belgische zaak, maar van belang is dat het Hof uitlegt hoe de Europese richtlijn waar de zaak betrekking op heeft (Richtlijn 2009/138) dient te worden uitgelegd. De uitleg van een Europese richtlijn beperkt zich niet tot één specifiek land, maar is van invloed op alle Europese landen, dus ook Nederland.

De reactie van de Nederlandse verzekeraars (“Verbond van Verzekeraars”) liet niet lang op zich wachten. Het Verbond van Verzekeraars stelt zich op het standpunt dat de uitspraak van het Hof niet van toepassing is op Nederlandse rechtsbijstandverzekeringen omdat, in tegenstelling tot België, in Nederland geen sprake zou zijn van een wettelijk geregelde en met waarborgen omklede bemiddelingsprocedure. U zult begrijpen dat het laatste woord hierover nog niet is gezegd en, naar alle waarschijnlijkheid, een gerechtelijke procedure uitkomst zal moeten gaan bieden.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties