073 720 02 00
Nieuws

WAADI & boetes

Door Bijgewerkt op Nieuws

In de Wet allocatie arbeid door intermediairs (‘WAADI’) zijn regels opgenomen over het inhuren/uitlenen en detacheren van personeel. Indien de regels op grond van deze wet niet worden nageleefd, kan door de inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (‘SZW’)
een boete worden opgelegd. Heeft uw bedrijf een boete gehad of bent u bang dat u een boete kunt verwachten? Lees hieronder over de hoogtes van de boetes en hoe wij u kunnen helpen om de boete kwijtgescholden of gereduceerd te krijgen.

WAADI

Op grond van de WAADI geldt onder andere een registratieplicht. Dat betekent dat bedrijven die zich bezig houden met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, in de Kamer van Koophandel als uitlener geregistreerd moeten staan. Doet een uitlener dat niet of niet juist, dan kan door de inspectie SZW een boete worden opgelegd. Ook de inlener, die zaken doet met een uitlener die niet of niet juist staat geregistreerd, riskeert in dat geval een boete.

In de WAADI zijn ook regels opgenomen waarbij door de inspectie SZW bij overtreding geen boete of sanctie kan worden opgelegd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de regels omtrent gelijke behandeling van uitzendkrachten, het verbod op tegenprestatie en het belemmeringsverbod. Bij overtreding van deze regels bestaat wel de mogelijkheid om andere vervolgstappen te nemen, zoals het starten van een procedure.

Boetes

Bij overtreding van de regels van de WAADI, die in de wet beboetbaar zijn gesteld, kunnen de volgende boetes worden opgelegd:

  • minder dan tien ter beschikking gestelde arbeidskrachten: € 8.000
  • tien maar minder dan 30 ter beschikking gestelde arbeidskrachten: € 16.000
  • dertig of meer ter beschikking gestelde arbeidskrachten: € 32.000

De hoogte van deze boetes en de berekening in dat verband zijn neergelegd in de ‘Tarieflijst boetenormbedragen bestuurlijke boete Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs’. Hieruit volgt onder andere dat het boetebedrag met 50% kan worden verhoogd, indien een eerdere overtreding heeft plaatsgevonden. Daarentegen kan een boete ook met 50% worden gematigd, indien de uitlener of inlener kan aantonen dat ten aanzien van een overtreding minder verwijtbaar is gehandeld.

Eerder schreven we ook al dat boetes vaak te hoog zijn. Bezwaar en beroep is dan zeker aan te raden en daar kunnen wij goed bij helpen. Ontvangt u een boete, dan adviseren wij altijd even afstemming te zoeken.

Preventieve stillegging

Per 1 januari 2013 is ook de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking getreden. Op grond van deze wet heeft de inspectie SZW de mogelijkheid om (de werkzaamheden van) een bedrijf, waarbij de regels van de WAADI herhaaldelijk zijn overtreden, tijdelijk stil te leggen. De procedures hieromtrent zijn strikt, waarbij ook de mogelijkheid tot bezwaar en beroep openstaat.

Dus?

De Nederlandse regering hanteert dus een streng preventief beleid tegen bedrijven die de regels omtrent de WAADI niet willen naleven. Enerzijds door het opleggen van boetes en anderzijds door het tijdelijk kunnen stilleggen van een bedrijf, met alle gevolgen van dien. Laat je daarom goed adviseren over de regels van de WAADI en voorkom een boete. Meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met één van onze arbeidsrecht specialisten.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties