073 720 02 00

Waarom zou u een eigendomsvoorbehoud opstellen?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Als u zaken uitlevert aan een klant, dan kunt u in de overeenkomst een eigendomsvoorbehoud maken. Dit betekent concreet dat u eigenaar blijft van de zaken / goederen, totdat uw factuur is betaald.

Meestal gaat dat gewoon goed, maar dus niet altijd.

Eigendomsvoorbehoud in faillissement

Het komt echter ook (vaak) voor dat de factuur onbetaald blijft en de klant failliet gaat. In dat geval kunt u voorkomen dat de curator de door u geleverde zaken verkoopt en de opbrengst in de faillissementsboedel valt, door een beroep te doen op het eigendomsvoorbehoud.

Immers: als gevolg van het door u in uw offerte of overeenkomst gemaakte eigendomsvoorbehoud, bent u gewoon eigenaar gebleven over de uitgeleverde goederen. Ook al staan de goederen bij een klant en zelfs al weet u niet waar ze staan. U kunt uw goederen dan altijd opeisen bij de curator.

Eisen aan eigendomsvoorbehoud

U moet wel kunnen aantonen dat het eigendomsvoorbehoud correct is gevestigd op de goederen. Dit doet u door voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst het eigendomsvoorbehoud (bewijsbaar) te bedingen. Dat kan ook via de leveringsvoorwaarden of algemene voorwaarden, maar dan moeten deze voorwaarden wel toepasselijk zijn verklaard en ter hand gesteld of de mogelijkheid daartoe geboden.

Voldoende identificeerbaar

Om goederen aan u terug te kunnen geven, zal de curator niet alleen nagaan of er op juiste wijze een eigendomsvoorbehoud is gevestigd. Van belang is ook of uw goederen nog aanwezig zijn. Als goederen al zijn verbruikt, dan kan de curator deze niet aan u teruggeven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u rubber heeft geleverd waar inmiddels autobanden van zijn gemaakt. Ook wanneer u onderdelen heeft geleverd die inmiddels gemonteerd zijn op een machine, treft uw eigendomsvoorbehoud geen doel. De onderdelen maken in dat geval namelijk deel uit van de machine.

Het beroep op het eigendomsvoorbehoud kan ook worden belemmerd wanneer u niet kunt aantonen dat een bepaald goed door u is geleverd. Plaats daarom altijd een sticker of breng een markering aan waaruit dit valt af te leiden.

Ook kan sprake zijn van vermenging. Niet alleen wanneer een onderdeel op een machine is gemonteerd is dit het geval, maar bijvoorbeeld ook wanneer een door u geleverde partij rubberen korrels, is vermengd met een andere partij rubberen korrels. Streef er dus, waar mogelijk naar, om dergelijke grondstoffen in verpakkingen te leveren.

Beperkt versus uitgebreid

In veel gevallen wordt er een eigendomsvoorbehoud bedongen en gevestigd zoals hierboven reeds besproken. Het eigendomsrecht van geleverde zaken gaat pas over op de afnemer, nadat hij de koopprijs voor die zaken heeft voldaan. Als leverancier doet u zich daarmee ernstig tekort. U vestigt daarmee namelijk een beperkt eigendomsvoorbehoud waarmee u enkel de goederen kunt terugvorderen die onbetaald zijn gebleven. Meer dan eens komt het namelijk voor dat de geleverde goederen al geheel of gedeeltelijk zijn gebruikt. U doet er daarom wijs aan om een uitgebreid eigendomsvoorbehoud te bedingen. Een uitgebreid eigendomsvoorbehoud strekt zich namelijk uit over alle door de leverancier geleverde zaken.

U bedingt dan dat: alle door de leverancier geleverde goederen eigendom blijven van de leverancier totdat de afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen aan de leverancier. Op het moment dat de afnemer dan failliet gaat, kunt u dan niet alleen alle niet-betaalde goederen ophalen bij de curator, voor zover nog aanwezig, maar kunt u ook de wél betaalde goederen ophalen. De enige beperking die dan geldt, is dat de goederen die u mee wilt nemen geen hogere waarde mogen vertegenwoordigen dan de openstaande vordering.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties