073 720 02 00

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Bijgewerkt op Geen categorie

Op het moment dat u besluit om uit elkaar te gaan, moeten er afspraken gemaakt en vastgelegd worden. Indien u samen minderjarige kinderen hebt, wordt er bijvoorbeeld een ouderschapsplan opgesteld. Dat is zelfs verplicht gesteld door onze wetgever.

U zult samen ook afspraken moeten maken met betrekking tot, bijvoorbeeld, de bezittingen, de woning, pensioenrechten, enzovoorts. Het document waarin die afspraken worden opgenomen, is het echtscheidingsconvenant.

Is een scheidingsconvenant verplicht?

In tegenstelling tot een ouderschapsplan bij minderjarige kinderen, is het opstellen van een convenant niet verplicht. Het is echter wel aan te bevelen om uw afspraken in een echtscheidingsconvenant vast te leggen. Wanneer u in overleg tot afspraken komt en deze laat vastleggen, kan uw scheiding snel, maar bovenal goed geregeld worden.

Daarnaast kunnen ook banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen om een convenant vragen, bijvoorbeeld op het moment dat bepaalde bankrekeningen op een andere naam moeten worden gezet.

Voorbeeld echtscheidingsconvenant

Geen scheidingsconvenant is hetzelfde, want geen echtscheiding is hetzelfde. Immers, iedere situatie is anders. De inhoud van het convenant is bijvoorbeeld afhankelijk van factoren als de soort woning (koop of huur), wel of geen minderjarige kinderen, de financiële situatie van partijen, enzovoorts. Daarnaast is relevant of u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, of onder het maken van huwelijkse voorwaarden.

Het is aan te bevelen om in ieder geval over de navolgende punten afspraken te maken:

  • de woning: blijft één van de partners in de woning wonen, of wordt deze verkocht? En hoe worden de woonlasten tot die tijd verdeeld?
  • de (in)boedel: welke spullen zijn er en hoe moeten deze tussen de partners verdeeld worden?
  • financiële middelen: zijn er spaargelden, schulden, erfenissen? Hoe wordt een ander verdeeld?
  • kinder- en/of partneralimentatie: dient één van de partner een bijdrage aan de ander te voldoen ten behoeve van de kinderen en/of van die partner zelf? Hoe veel moet dit dan zijn en onder welke omstandigheden kan die bijdrage worden gewijzigd?
  • pensioenrechten: zijn er pensioenrechten opgebouwd gedurende het huwelijk, gaan partners die rechten verevenen of verrekenen, of wordt verevening/verrekening uitgesloten?

Zijn de afspraken in een convenant bindend?

Zodra u beiden een handtekening hebt gezet, zijn de afspraken in het scheidingsconvenant bindend. Het is echter aan te bevelen om in dat geval een scheidingsadvocaat te vragen het convenant bij de rechtbank in te dienen, samen met het verzoek tot echtscheiding. Met betrekking tot de afspraken in het convenant verkrijgt u dan namelijk een zogeheten executoriale titel; de afspraken zijn dan daadwerkelijk afdwingbaar.

Zo kunt u, in geval u alimentatiebedragen bent overeengekomen, een deurwaarder inschakelen, mocht uw ex-partner zijn betalingsverplichting niet nakomen.

U bent overigens niet verplicht het scheidingsconvenant na ondertekening aan de rechtbank toe te (laten) sturen, maar in dat geval kunt u naleving van de gemaakte afspraken dus ook niet (meteen) afdwingen. U zult dan namelijk alsnog naar de rechter moeten om de afspraak/afspraken waarvan u nakoming vraagt in een schriftelijke uitspraak vast te laten leggen, zodat u vervolgens voornoemde executoriale titel heeft.

Laat uzelf adviseren!

Het is altijd verstandig om bij het opstellen van het convenant de hulp van een mediator / scheidingsadvocaat in te schakelen. Hij of zij kan u adviseren ten aanzien van de onderwerpen waarover u afspraken moet maken, alsook de (juridisch en/of fiscale) consequenties van bepaalde afspraken.

Hebt u hulp nodig bij het maken van afspraken? Neemt u dan contact op met Snijders Familierecht. Mr. Swinkels en Mr. Verlijsdonk helpen u graag verder.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties