073 720 02 00
Nieuws

Webshop failliet, wat nu?

Door Bijgewerkt op Nieuws

Stel: u hebt eindelijk na lang wikken en wegen toch die aankoop online gedaan, u hebt al betaald maar het product wordt niet geleverd. Wat blijkt? De onderneming, waar ook de webshop aan is gekoppeld waar de aankoop is gedaan, is failliet. Wat nu? Hebt u nog recht op levering van het product of krijgt u misschien uw geld terug? Kortom, wat staat u te doen?

Faillissement

Zodra er door de rechtbank een faillissement wordt uitgesproken benoemt deze gelijktijdig een curator. Vanaf dat moment is de curator degene die belast is met de beslissingen ten laste of bate van de onderneming, een en ander in samenspraak met de betrokken rechter-commissaris. De gegevens van de door de rechtbank benoemde curator zijn doorgaans gemakkelijk online te vinden.

Uitlevering product?

De kans dat de curator niet tot uitlevering van het product over gaat is vrij groot. In sommige gevallen zal er door de curator alsnog worden uitgeleverd, vaak wel onder die conditie dat er alsnog door de consument betaald wordt. Het nogmaals betalen voelt voor de consument vaak erg dubbel en daarmee oneerlijk, maar is op basis van de geldende faillissementswet terecht.

Geld terug?

Stel dat het door u bestelde product niet meer door de curator wordt geleverd. Hebt u dan recht op teruggave van uw geld? Of u als consument een deel of de gehele aankoopsom retour krijgt is met name afhankelijk van de hoeveelheid geld in de faillissementsboedel waarover de curator kan beschikken. Alle baten die in de faillissementsboedel vallen, denk aan verkoop van activa, worden doorgaans bijgeschreven op de boedelrekening, de rekening van de failliete boedel. De soorten vorderingen kunnen grofweg worden ingedeeld in drie categorieën (1) boedelvorderingen (2) preferente vorderingen en (3) concurrente vorderingen. Het door u betaalde bedrag voor het door u bestelde product valt onder de laatste categorie, die van de concurrente vorderingen. De concurrente vorderingen komen in rangorde bij een eventuele uitdeling onderaan. De kans dat er een bedrag resteert is daarmee doorgaans erg klein. Sowieso zal er, als er al een bedrag voor de concurrente schuldeisers resteert, pro rata dienen te worden verdeeld tussen de andere concurrente schuldeisers.

Vordering melden bij de curator

Het is op zijn minst nuttig uw vordering bij de curator te melden. Houd er rekening mee dat u in ieder geval moet kunnen aantonen dat u daadwerkelijk al voor het door u bestelde product heeft betaald. Indien de curator hiervan overtuigd is zal hij uw vordering plaatsen op de lijst van voorlopige erkende crediteuren. U krijgt hierover bericht. Mocht er toch geld tussen de concurrente schuldeisers te verdelen zijn, dan bent u in ieder geval bekend bij de curator. Een en ander in het kader van “baat het niet, dan schaadt het niet”. Door het indienen van uw vordering krijgt de curator in ieder geval een reëel beeld van de totale schuldenlast van de onderneming. Dit kan mogelijk helpen bij het eventueel door de boedel aansprakelijk stellen van een bestuurder.

Hebt u faillissementsgerelateerde vragen, neemt u dan contact met ons op!

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties