073 720 02 00
Transitievergoeding

Weigeren van passende functie: transitievergoeding?

Door Bijgewerkt op Transitievergoeding

Het is een veel gestelde vraag, of beter gezegd, een grote ergernis aan de zijde van werkgever. Namelijk dat een werknemer recht had op een transitievergoeding, ook al was het de werknemer die een passende functie heeft geweigerd. Op grond van de wet is het immers aan een werkgever om te beoordelen of een werknemer kan worden herplaatst in een passende functie, eventueel met behulp van scholing. Deze verplichting is overigens niet van toepassing, indien er sprake is van ‘verwijtbaar handelen’ en dat dat ook de reden van ontslag is. Echter, indien een werknemer dus een passende functie weigerde, heerste lang de gedachte dat hij dan wel recht zou hebben op een transitievergoeding.

Vanaf 28 januari 2021 liggen de kaarten anders. Dat licht ik hieronder toe.

Oordeel hof Den Bosch

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 28 januari 2021 bepaald dat een werknemer ernstig verwijtbaar handelt door een passende functie niet te aanvaarden. Hoe zit het ook alweer?

Een werknemer heeft op grond van de wet recht op een transitievergoeding indien – kort gezegd – de arbeidsovereenkomst: i) door de werkgever is opgezegd, ii) op verzoek van de werkgever is ontbonden of iii) na het einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet is verlengd. Geen recht op een transitievergoeding bestaat als een werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of juist heeft nagelaten. Dat is een hoge drempel. Ook als sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan de zijde van een werknemer kan de rechter een transitievergoeding toekennen, indien het niet toekennen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Terug naar de casus en de praktijk. Wat was er aan de hand? Een werkgever voerde een reorganisatie door (lees: schafte het werken in ploegen af). Daardoor verviel de functie van werknemer. Vervolgens heeft werkgever werknemer diverse passende functies (wat een passende functie is, kom ik zo op terug) aangeboden en kwam daarbij zelfs tegemoet aan diverse bezwaren van de werknemer (o.a. arbeidstijden, woon-werkverkeer). De werknemer bleef weigeren, als gevolg waarvan de werkgever het UWV om toestemming vroeg om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Die toestemming kreeg de werkgever, waarop de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, maar zonder toekenning van de transitievergoeding, omdat de werkgever vond dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door de passende functie te weigeren. Het Hof Den Bosch ging daar dus in mee en dat lijkt dus een kentering in de discussie. Een terechte kentering als je het mij vraagt.

Dan resteert nog de vraag: wat is een passende functie? Een passende functie is een functie die aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer. Dit is bij uitstek een subjectieve beoordeling en daar kan in de praktijk veel discussie over ontstaan. Maar als de functie als passend valt te kwalificeren, en de werknemer weigert deze passende functie, dan hoef je dus als werkgever in ieder geval geen transitievergoeding te betalen. En dat maakt een en ander een stuk duidelijker en fijner voor een werkgever.

Nieuwsgierig naar andere voorbeelden van ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van de werknemer? Lees dan ook de blogs van mijn collega’s Nina Duine en Tamara Jansen.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties