073 720 02 00
Nieuws

Werkplezier ook tijdens Corona

Door Bijgewerkt op Nieuws

Afgelopen week nam ik, Corina Blockland, als spreker deel aan een webinar over werkplezier in Corona-tijd.

Het ging over twee in mijn ogen belangrijke onderwerpen, namelijk:

  • Hoe houd je het leuk als team ondanks alle Corona-maatregelen
  • Wat als het niet lekker gaat. Hoe herken je dit en wat kun je dan doen?

Om met dit laatste te beginnen: opvallend genoeg gaf Professor Lex Burdorf van de Erasmus Universiteit recent aan dat uit onderzoek blijkt dat Corona heus niet alleen maar negatieve gevolgen heeft. Wist je bijvoorbeeld dat de algemene gezondheid van thuiswerkers juist gestegen is? En dat ook het aantal RSI-klachten flink is afgenomen? En dat terwijl velen van ons niet erg ergonomisch aan het werk zijn aan de keukentafel.

Maar het is natuurlijk niet allemaal rozengeur en maneschijn. Veel werknemers hebben last van de huidige periode van grotendeels thuis werken. Eenzaamheid, langer doorwerken, moeilijker concentreren en de balans tussen persoon en werk die zoekraakt zijn veel genoemde factoren. Kortom, er is genoeg om ons heen dat invloed heeft op ons werkplezier.

De kracht van meeveren

Werkplezier gaat in de kern over drie dingen:

  1. Zingeving bijvoorbeeld voelen mensen zich nuttig en hebben ze voldoende uitdaging? Doen mensen werk dat echt bij ze past?
  2. Plezier bijvoorbeeld de onderlinge betrokkenheid en interesse in elkaar, wordt er lol getrapt af en toe?
  3. Veerkracht bijvoorbeeld kun je omgaan met tegenvallers of zit je snel in zak en as?

Dit laatste punt, veerkracht, is een belangrijk onderwerp omdat het zeker in Coronatijd veel effect heeft op inzetbaarheid en verzuim. Het boeiende is namelijk dat mensen met een lage veerkracht vele malen gevoeliger zijn voor stress en depressie. Ze zijn niet zo flexibel in het meebewegen met de veranderingen en dat zorgt voor stress. Als er onvoldoende energie tegenover staat, kan dit grote gevolgen hebben. Voor de werknemer, maar ook voor de werkgever doordat er sprake is van een hoger verzuim of minder betrokkenheid bij de organisatie. Heel belangrijk om juist nu goed te blijven kijken naar je collega’s. Zie je opvallend gedrag? Opvallend gedrag is gedrag dat anders is dan anders, en kan dus per persoon verschillen. Juist nu is het essentieel om dit te benoemen, en om te blijven checken of het goed met mensen gaat, en of ze genoeg energiebronnen tegenover eventuele stressoren kunnen zetten.

Energiebronnen hoeven overigens niet altijd in het werk te liggen, het kan ook gaan om lekker sporten, een hobby uitoefenen of uitgebreid in bad. En ook uit je werk moet je energie kunnen halen. Dit betekent ook iets voor de gedragsafspraken op het werk. Wat vind je normaal met elkaar? Zijn er speciale afspraken die juist in Corona-tijd goed zijn om met elkaar te maken? Denk bijvoorbeeld aan de o zo belangrijke pauzes, lunchwandelen en het op tijd afsluiten van je computer.

 Concreet maken van gedrag

Waar het uiteindelijk om draait is dat je helder bent in je verwachtingen. En dan vooral dat je alle impliciete verwachtingen ook expliciet maakt. Een simpel voorbeeld hierbij is:

Stel een medewerker is wel aanwezig bij het teamoverleg, maar heeft altijd het scherm en het geluid uitstaan. Jij vindt dat heel ongepast. Maar weet de ander dat ook? Er kan van alles achter dit gedrag schuilgaan. Het zou kunnen zijn dat iemand geen interesse heeft, ongemotiveerd is. Het zou ook kunnen zijn dat iemand een angst heeft om op beeld te spreken. Of iemand heeft simpelweg andere verwachtingen van de vormgeving van een online overleg. Wat de achtergrond ook is: je kunt hier iemand pas echt op aanspreken als je eerst expliciete afspraken hebt gemaakt over gewenst gedrag tijdens thuiswerken.

Uitdagingen

Dus ga eens na: heb jij heldere afspraken gemaakt over welk (ander) gedrag in je team nodig is nu de omstandigheden anders zijn? Zo niet, dan ligt er nog een mooie uitdaging te wachten. En dan kun je meteen met het team kijken hoe je het, ook op afstand leuk kunt houden met elkaar: lunchwandelen, online borrelen, een gezamenlijke Corona-spotify-lijst, online pubquiz…. er is nog een wereld in werkplezier en aan duurzaam aan het werk zijn en blijven – te winnen….

 

 

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties