073 720 02 00

Zieke werknemer zonder ziekmelding? Toch ziekte!

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Soms zien wij uitspraken voorbij komen waarvan we denken: juridisch juist, maar in praktijk toch wel een zure druif. De kwestie die wij in deze blog bespreken valt onder deze categorie. En in de categorie: zieke werknemer; in praktijk toch vaak reden voor hoofdpijn voor ondernemers.

Wat speelde er?

De directeur van Aquabouw en de werknemer zijn meer dan twintig jaar bevriend geweest. De werknemer had al 12 jaar geen werk verricht door persoonlijke omstandigheden. De directeur heeft de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeboden om de werknemer te helpen.

De werknemer heeft in eerste instantie een aantal dagen vrij gevraagd. Daar is de directeur in meegegaan. Vervolgens heeft de directeur op zondag 17 juli 2022 de werknemer opgezocht. Werknemer verbleef bij zijn vriendin. De vriendin heeft op 18 juli 2022, zonder medeweten van de werknemer, de directeur een whatsapp gestuurd. Daarin geeft de vriendin aan dat de werknemer de directeur niet wilde teleurstellen, maar dat werknemer niet in staat was om te werken. Begin van overspannenheid.

De werknemer heeft uiteindelijk niet meer gewerkt vanaf 12 juli 2022 tot aan het einde van de arbeidsovereenkomst. De werknemer heeft zich zelf niet ziekgemeld.

Vervolgens spelen twee vragen: i) moet een werknemer zichzelf ziekmelden voor recht op loon? En ii) moet een werknemer zich beschikbaar houden voor arbeid?

Ziekmelding nodig?

Het simpele antwoord is: een ziekmelding conform de door de werkgever voorgeschreven regels is niet vereist om recht op loon te hebben tijdens arbeidsongeschiktheid. Heeft een werknemer dan altijd recht op loon als hij achteraf zegt ziek te zijn? Nee, zeker niet. In dit geval kon de werknemer met een deskundigenoordeel onderbouwen dat hij echt ziek, en daarmee arbeidsongeschikt was. Dat wil niet zeggen dat iedere werknemer te pas en te onpas kan roepen dat hij arbeidsongeschikt is. Een werknemer moet een deskundigenoordeel hebben. Daar zit meteen een van de tips van deze blog: ben scherp op de procedure bij het UWV bij het deskundigenoordeel. Daar hangt nogal veel vanaf.

Beschikbaar voor arbeid?

De hoofdregel in het arbeidsrecht luidt: geen arbeid, wel loon, tenzij het niet werken voor rekening en risico van de werknemer komt. Een van de vereisten om loon te kunnen krijgen, zonder dat hiervoor gewerkt wordt, is dat een werknemer “bereid en beschikbaar” is voor arbeid. In deze kwestie had de werknemer niet een dergelijke verklaring gegeven. Het Hof Den Haag oordeelde echter dat bij arbeidsongeschiktheid, een beschikbaarheidsstelling niet nodig is.

Conclusie

Gevolg van het voorgaande is dat de werknemer recht had op loon, ondanks dat deze werknemer niet meer bereikbaar was voor werkgever. Wat had Aquabouw dan nog kunnen doen? De werknemer oproepen bij de bedrijfsarts en de sancties die de wet kent – loonopschorting of loonstopzetting – toepassen. Nu betaalt de werkgever achteraf de rekening voor de in eerste instantie nobele insteek om een vriend te helpen. Een zure druif lijkt ons.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties