Nieuws

De wet DBA – De huidige stand van zaken

16 januari 2018

Zoals inmiddels waarschijnlijk bekend, is sinds 1 mei 2016 de Verklaring arbeidsrelatie (de “VAR”) vervangen door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (de “Wet DBA”).

Sinds de inwerkingtreding van de Wet DBA moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers zelf beoordelen of de arbeidsrelatie die zij aangaan een dienstbetrekking is. Dat is niet zonder risico. Als de belastingdienst achteraf vaststelt dat de arbeidsrelatie een dienstbetrekking is, terwijl de opdrachtgever en werknemer ervanuit zijn gegaan dat dat niet zo is, kunnen naheffingen en boetes volgen.
Het beoordelen van de arbeidsrelatie blijkt in de praktijk ontzettend lastig te zijn. Dat komt met name door onduidelijkheid van geldende criteria zoals ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’.

Staatssecretaris Wiebes heeft daarom eerder al aangekondigd dat nieuwe criteria zullen worden vastgesteld en heeft de handhaving van de Wet DBA tot in ieder geval 1 juli 2018 uitgesteld. Het is nu afwachten hoe dit zich zal ontwikkelen.

Minister van Sociale Zaken Koolmees heeft op 15 december 2017 een brief naar de Kamer gestuurd met als titel “Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt”. Op pagina 7 van zijn brief is alvast het volgende aangegeven in dit verband.

“Voor opdrachtgevers zal duidelijkheid worden geschapen over de arbeidsrelatie door middel van de invoering van de opdrachtgeversverklaring, die verkregen kan worden na het invullen van een nog te ontwikkelen webmodule. In die webmodule zal het gezagscriterium, als onderdeel van de arbeidsovereenkomst, zo veel mogelijk worden verduidelijkt. Daarmee heeft de opdrachtgever zekerheid over het (niet) verschuldigd zijn van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen zolang inderdaad wordt gewerkt conform ingevulde antwoorden in de webmodule.

Het kabinet treft daarnaast maatregelen die er op zien dat schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt voorkomen en professionals aan de bovenkant meer ruimte krijgen. Het streven is de specifieke maatregelen, bedoeld voor de onderkant en de bovenkant, alsmede de opdrachtgeversverklaring per 1 januari 2020 in werking te laten treden. Het kabinet acht het daarbij – zoals in het regeerakkoord gesteld- van groot belang om bij de concrete uitwerking hiervan sociale partners en veldpartijen te betrekken.
 
Naast het verduidelijken van het gezagscriterium ten behoeve van de webmodule zal het kabinet de wet zo aanpassen dat gezag voortaan meer getoetst wordt op basis van materiële in plaats van formele omstandigheden. Dit is complexe materie die potentieel alle werkenden raakt. Om de introductie van de andere maatregelen hiermee niet te belasten, pakt het kabinet dit separaat, maar voortvarend op.”

Wanneer daadwerkelijk duidelijk wordt wat er gaat gebeuren, is nog niet bekend. In ieder geval is het raadzaam om tot dat moment niet stil te zitten en de adviezen zoals opgenomen in onze eerdere artikelen te blijven volgen. (Artikelen: Gevolgen opschorting handhaving Wet DBAChecklist wet DBAHR tip #7 Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018)

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over dit onderwerp of andere ontwerpen.

Groet,


Nina, Hilde, Maud en Lydia 
Team HR

De wet DBA – De huidige stand van zaken

Nieuws - Archief