Nieuws

Thuiswerken toch een arbeidsvoorwaarde van de werknemer

31 augustus 2017

Recentelijk is door de rechtbank Amsterdam bevestigd dat de thuiswerkdag een arbeidsvoorwaarde kan zijn voor de werknemer. Dat betekent dat een werkgever een eenmaal afgesproken thuiswerkdag niet zomaar kan wijzigen. In dit artikel leest u meer over het thuiswerken anno 2017.

De Wet Flexibel werken
Allereerst terug naar de wet. In de Wet Flexibel Werken is opgenomen dat een werknemer het recht heeft om een verzoek te doen om te mogen thuiswerken. De werknemer moet dan wel ten minste 26 weken in dienst zijn bij de werkgever wil hij zo’n verzoek indienen. Het verzoek moet bovendien schriftelijk zijn en twee maanden voor de gewenste ingangsdatum worden ingediend. De werkgever kan het verzoek om thuiswerken weigeren. Voor de afwijzing van het verzoek is niet vereist dat de werkgever dit kan onderbouwen met zwaarwichtige bedrijfs- en/of dienstbelangen. Wel moet de werkgever in gesprek gaan met de werknemer om de afwijzing van het verzoek te bespreken en moet de afwijzing schriftelijk worden medegedeeld.

Casus
In deze zaak bij de rechtbank Amsterdam ging het kort gezegd om een werknemer die bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst met de werkgever had afgesproken dat hij op vrijdagen vanuit huis mocht werken. Al 6 jaar bestond deze afspraak tussen werkgever en werknemer totdat de werkgever kritiek had op het (dis)functioneren van de werknemer. Nadat de werknemer een verbetertraject had doorlopen mocht de werknemer niet meer op vrijdag thuis werken. De werkgever stelde zich namelijk op het standpunt dat er een verband was tussen het (dis)functioneren van de werknemer en de thuiswerkdag op vrijdag. De werknemer was het hier niet mee eens en besloot uiteindelijk, zonder toestemming van de werkgever, dat hij op vrijdag weer thuis mocht werken. De werkgever stopte met het betalen van het loon en er werd een procedure gestart.

Thuiswerkdag is toch een arbeidsvoorwaarde
De kantonrechter volgt de redenering van de werknemer dat de vaste thuiswerkdag op vrijdag een arbeidsvoorwaarde is die de werkgever niet zomaar naast zich neer mocht leggen. Zeker niet gezien het feit dat deze afspraak tussen partijen expliciet was afgesproken en bovendien al ruim 6 jaar werd uitgevoerd. In de arbeidsovereenkomst met werknemer was geen bepaling opgenomen dat de werkgever eenzijdig arbeidsvoorwaarden kon wijzen. De werkgever kan dan alleen de arbeidsvoorwaarde eenzijdig wijzigen als de werkgever daar een gerechtvaardigd belang bij heeft.

Toch op kantoor werken
Uiteindelijk overwoog de rechter in deze zaak dat de werkgever wel een terecht belang had om de thuiswerkdag op vrijdag van de werknemer terug te nemen vanwege het disfunctioneren van de werknemer. Het voorstel van de werkgever – namelijk één vrijdag in de maand thuis werken en de overige dagen op kantoor- vond de rechter een redelijk voorstel. Wel moest de werkgever het loon doorbetalen over de vrijdagen dat de werknemer thuis had gewerkt. Immers, de werknemer had die dagen zijn werkzaamheden verricht.

Tot slot
Op grond van de wet heeft de werknemer het recht om een verzoek in te dienen om thuis te werken. De werkgever kan dit verzoek weigeren. Maar als de werkgever met de werknemer heeft afgesproken dat hij thuis kan werken, dan kan de werkgever dus deze afspraak niet zomaar wijzigen. ­­­ Mocht u verdere vragen hebben over dit onderwerp neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsspecialisten.

Thuiswerken toch een arbeidsvoorwaarde van de werknemer

Nieuws - Archief