073 720 02 00

Alles over de Wet franchise

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Sinds 1 januari 2021 is de Wet franchise van toepassing. Het doel van deze wet is om de belangen van de franchisegever en de franchisenemer meer met elkaar in evenwicht te brengen. Grofweg zijn er vier belangrijke pijlers binnen de Wet franchise.

De precontractuele fase

Een belangrijk doel van de wet is het versterken van de informatiepositie van de nieuwe franchisenemer voordat hij een contract aangaat met de franchisegever, de zogenaamde precontractuele fase. Partijen moeten elkaar tijdig informatie verschaffen die van belang is voor het sluiten van de franchiseovereenkomst (artikel 7:913 BW).

Stand-still

Nadat partijen de relevante gegevens aan elkaar hebben verstrekt, geldt een bedenktermijn van vier weken. Dit wordt de ‘stand-still‘ periode genoemd. Partijen kunnen elkaar tijdens de stand-still niet binden, er mogen geen nieuwe voorwaarden aan de overeenkomst worden toegevoegd of betalingen worden afgedwongen. De stand-still biedt partijen tijd om onderzoek te doen en het sluiten van de overeenkomst te (her)overwegen. Deze 4 weken termijn is zeer streng zo is inmiddels gebleken in de jurisprudentie.

Zorgplicht franchisegever

De Wet franchise bepaalt dat de franchisegever aan de franchisenemer bijstand, commerciële en technische ondersteuning moet geven die nodig is voor de uitvoering van de franchiseformule (artikel 7:919 BW). Dit is een inspanningsverplichting van de franchisegever. Als de franchisenemer aangeeft ondersteuning nodig te hebben, dan is de franchisegever verplicht om hulp te bieden.

In het algemeen moeten partijen zich gedragen als een goed franchisegever en goed franchisenemer (artikel 7:912 BW).

Wijzigen van de franchiseovereenkomst

De Wet franchise geeft aan dat bij tussentijdse wijzigingen de franchisegever de franchisenemer tijdig moet informeren. De informatie moet begrijpelijk en duidelijk zijn.

Voor ingrijpende wijzigingen moet de franchisegever bovendien vooraf toestemming vragen aan de franchisenemer. Dit wordt ook wel het instemmingsrecht genoemd. Als er meerdere franchisenemers zijn, dan moet de meerderheid van de franchisenemers met de wijzigingen instemmen. Is er geen meerderheid, dan moeten individuele de franchisenemers die door de wijzigingen geraakt worden met de wijziging instemmen.

Beëindigen van de franchiseovereenkomst

Ten aanzien van de beëindiging van de franchiseovereenkomst zijn er strengere vereisten gesteld aan het concurrentiebeding en de waardering van de onderneming bij beëindiging van de overeenkomst.

Concurrentiebeding

Als in de franchiseovereenkomst een concurrentiebeding is opgenomen, dan geldt het beding na beëindigen van de overeenkomst voor maximaal één jaar en alleen voor het gebied waarbinnen de franchisenemer werkzaam was. Hiermee voorkomt de wet dat het een franchisenemer na het eindigen van een overeenkomst onmogelijk wordt gemaakt om onder een andere vlag verder te gaan. De bepaling sluit aan bij de gewezen rechtspraak over concurrentiebedingen.

Waardering bij beëindigen

Veel franchiseovereenkomsten bepalen dat de onderneming eerst aan de franchisegever moet worden  aangeboden als de franchisenemer met zijn onderneming wil stoppen. Vaak tegen ongunstige voorwaarden en een lage verkoopprijs. De Wet franchise bepaalt dat in de franchiseovereenkomst moet worden neergelegd hoe de waarde van de onderneming en de waarde van de goodwill bij het eindigen van de franchiseovereenkomst wordt bepaald, welke rekenmethode wordt gebruikt en wat de omvang is. Zo wordt gewaarborgd dat de onderneming op een eerlijke manier wordt vastgesteld.

Heeft u na het lezen van bovenstaande nog een vraag? Neem dan contact met ons op.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties