073 720 02 00

Alles over proceskosten en de proceskostenvergoeding

Door Gepubliceerd op 13 mei 2022 Geen categorie

Wat zijn proceskosten? De kosten die door een partij worden gemaakt in een rechtszaak worden proceskosten genoemd. De proceskosten zien bijvoorbeeld op deurwaarderskosten, het griffierecht (de kosten voor het aanbrengen van een zaak bij een gerechtelijke instantie), de kosten van een advocaat of ander soort gemachtigde, de kosten van een voorlopig getuigenverhoor en de nakosten. Wat proceskosten zijn, spreekt dus aardig tot de verbeelding.

Proceskostenvergoeding

Een veel gestelde vraag is wie de proceskosten voor het voeren van een procedure betaalt. In principe dragen de betrokken partijen bij een rechtszaak in eerste instantie hun eigen proceskosten. De wet geeft de rechter echter ook een mogelijkheid om een partij een proceskostenvergoeding toe te kennen door de andere partij te veroordelen tot betaling van de proceskosten van een andere partij. Dat heet een proceskostenveroordeling.

De rechter zal de in het ongelijk gestelde partij of de meest in het ongelijk gestelde partij, veroordelen in de kosten van de procedure. Makkelijk gezegd: verliezende partij krijgt dus een proceskostenveroordeling tegen zich te horen en de winnende partij maakt dus aanspraak op een proceskostenvergoeding. Dat gaat echter niet zóver dat de partij de daadwerkelijk gemaakte proceskosten van zijn wederpartij moet betalen. Het is weliswaar een proceskostenvergoeding maar dat is geen algehele vergoeding van kosten. Het is dus ook niet zo dat de verliezende partij met zowel de nota van zijn eigen advocaat als met de nota van de advocaat van zijn wederpartij wordt opgescheept. De regels omtrent de proceskostenvergoeding en proceskostenveroordeling hebben die situatie willen voorkomen. Een partij mag namelijk niet afgeschrikt worden in het starten van een gerechtelijke procedure enkel vanwege de mogelijkheid dat hij met een grote – en vooraf niet te begroten – kostenpost komt te zitten als hij de zaak verliest.

Een proceskostenveroordeling wordt om die reden in veruit de meeste gevallen uitgesproken op basis van standaardtarieven. De tarieven voor ambtshandelingen van deurwaarders zijn gestandaardiseerd. De kosten van het griffierecht zijn gestandaardiseerd. En de salariskosten voor de advocaat zijn in zoverre ook gestandaardiseerd, door middel van het zogenaamde liquidatietarief. De hoogte van het belang van de zaak, het aantal verrichte proceshandelingen en de moeilijkheidsgraad van de zaak bepalen de hoogtes van de bedragen voor het advocaten- of gemachtigdesalaris. Op die manier kan een partij op voorhand al een grove inschatting maken wat de door hem te betalen kosten kunnen zijn bij verlies, maar ook op wat voor proceskostenvergoeding hij grofweg kan rekenen bij winst. Bij winst kan de winnende partij tenslotte de tegen zijn wederpartij uitgesproken proceskostenveroordeling gaan uitwinnen.

In de eis van de dagvaarding worden doorgaans de proceskosten al mee gevorderd, naast de hoofdvordering. De gedaagde partij zal op zijn beurt in zijn verweer een proceskostenveroordeling tegen zijn wederpartij verlangen. Als een partij is vergeten om de proceskosten te vorderen kan de rechter ook uit zichzelf een proceskostenveroordeling uitspreken in het vonnis of het arrest.

Proceskosten bij de kantonrechter en in hoger beroep

De proceskosten bij de kantonrechter zijn iets anders dan bij de rechtbank. Ook de proceskosten in hoger beroep verschillen van de proceskosten bij de rechtbank. Bij de kantonrechter kun je zonder advocaat of gemachtigde procederen en hoeft de gedaagde partij bovendien geen griffierecht te betalen. Indien de gedaagde partij die zonder gemachtigde procedeert bij de kantonrechter de zaak wint, zal de rechter doorgaans geen proceskostenvergoeding hoeven toe te kennen. De proceskosten van de gedaagde partij zijn in veel gevallen dan namelijk nihil. Indien de gedaagde partij de zaak verliest, dan zal hij het griffierecht dat de eisende partij heeft betaald moeten vergoeden, of, in voorkomend geval, het bedrag aan griffierecht moeten vergoeden, ter hoogte van het griffierecht dat hij (gedaagde partij) zelf zou hebben moeten betalen als hij eiser was geweest. De rechter kan in dat laatste geval daartoe oordelen indien hij daarvoor, gelet op de proceshouding van de eisende partij, aanleiding ziet.

Vragen over proceskosten

Advocaten zullen u voorafgaand aan een procedure altijd dienen te informeren over de kosten daarvan. Informatie over de proceskosten daaronder begrepen. De advocaten van Snijders Litigation beantwoorden uw vragen met betrekking tot de proceskosten en de proceskostenvergoeding in een procedure. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties