073 720 02 00
Nieuws

Corona spoedwetgeving

Door Bijgewerkt op Nieuws

De huidige Coronacrisis heeft gevolgen voor ons allemaal en heeft een enorme impact op de dagelijkse gang van zaken. Daar waar het voorheen gebruikelijk was om bijeenkomsten en afspraken fysiek bij te wonen, is dat op dit moment ondenkbaar en wordt veelvuldig gebruik gemaakt van digitale oplossingen, zoals het vergaderen via een livestream (audio en/of video). Daar waar zelfs de vrijdagmiddag kantoorborrels dezer dagen via een livestream kunnen worden bijgewoond vanuit huis, geldt dat voor diverse overleg- en besluitvormingsprocedures van rechtspersonen nog steeds fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven. Dat is in tijden zoals deze uiteraard alles behalve wenselijk, hetgeen de overheid niet onopgemerkt is gebleven.

Op 3 april jl. heeft de Ministerraad zodoende ingestemd met een wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Op grond van voornoemd wetsvoorstel wordt het voor rechtspersonen* onder meer op verschillende terreinen mogelijk om tijdelijk via elektronische middelen te communiceren. Het bestuur van een rechtspersoon kan straks, als de wet is aangenomen, bepalen om bijvoorbeeld een algemene vergadering (van aandeelhouders of leden) te houden die uitsluitend via livestream te volgen is. Hieraan is dan wel de voorwaarde verbonden dat de aandeelhouders of leden tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen. Vereist is ook dat de hiervoor bedoelde vragen uiterlijk op de vergadering zelf dienen te worden beantwoord.

In het wetsvoorstel, waarvan de tekst nog niet openbaar is gemaakt (dit gebeurt bij indiening van het wetsvoorstel bij de tweede kamer), is blijkens het persbericht** tevens opgenomen dat in het geval een aandeelhouder of lid niet optimaal heeft kunnen deelnemen aan een digitale vergadering, de genomen besluiten desalniettemin rechtsgeldig zijn.

Voorts biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid voor een bestuur om de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uit te stellen.

Voor zover bestaande wetgeving dus niet volstaat, biedt de spoedwet dus ruimte om praktische problemen, die het gevolg zijn van de Coronacrisis, op te lossen.

Wanneer de spoedwet in werking treedt is nog niet bekend. Het wetsvoorstel dient ondanks de crisis namelijk toch het reguliere wetgevingstraject te doorlopen. Zodra de spoedwet is aangenomen en u voornemens bent om een digitale algemene vergadering te houden, dan adviseren wij u daar uiteraard graag over. Voor vragen kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

* onder rechtspersonen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden worden in ieder geval verstaan beursvennootschappen, verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, besloten vennootschappen en VvE’s
** https://www.rijksoverheid.nl/regering/nieuws/2020/04/03/spoedwetgeving-op-het-terrein-van-justitie-en-veiligheid?utm_medium=email

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties