073 720 02 00

De rechten & plichten van een 0 uren contract in 2020

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Wat is het nul uren contract in 2020?

Het 0 uren contract komt veel voor in de horeca maar ook in andere sectoren. Het nul uren contract is een oproepcontract. In 2020 is er een definitie in de wet opgenomen voor het oproepcontract. Er is sprake van een oproepovereenkomst als er niet is vastgelegd hoeveel uren per tijdseenheid (per week, per maand) wordt gewerkt of als de werknemer geen recht heeft op loon als hij niet heeft gewerkt. Is er sprake van een oproepovereenkomst, dan moet dat terug te zien zijn op de loonstrook.

Wat zijn de rechten & plichten bij een nul uren contract?

Vier dagen

Bij een 0 uren contract moet de werkgever de werknemer minstens vier dagen van te voren oproepen voor werk, zodat de werknemer er rekening mee kan houden dat hij/zij moet werken. Als de werkgever korter dan vier dagen van te voren oproept, hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan de oproep. Als de werkgever binnen die vier dagen de oproep intrekt of wijzigt, heeft de werknemer recht op het loon over de tijd van de aanvankelijke oproep.

Verplichting om op te roepen

Bij een 0 uren contract is de werkgever verplicht om op te roepen als hij werk heeft. De werkgever is ook verplicht om het werk evenredig over de oproepkrachten te verdelen.

Verplichting om te werken

Bij een tijdige en rechtsgeldig gedane oproep, is de werknemer ook verplicht om te komen werken. De oproep is rechtsgeldig als die schriftelijk of elektronisch is gedaan. De oproep moet duidelijk en concreet zijn, een simpele verwijzing naar een rooster op een prikbord is onvoldoende.

Garantieloon

Er moet minimaal betaald worden voor drie uur, ook als er minder gewerkt wordt.

Aanbod voor vast aantal uren

Na twaalf maanden moet de werkgever een aanbod doen voor een vast aantal uren. Dat aanbod moet kloppen met het gemiddelde dat gewerkt is in het afgelopen jaar. De werknemer hoeft het aanbod niet aan te nemen. Als de werknemer het aanbod niet aanneemt, blijft de oproep overeenkomst bestaan. De werkgever moet de werknemer ten minste een maand de tijd geven om er over na te denken. Na iedere periode van 12 maanden moet weer een aanbod gedaan worden. Het 0 uren contract voor onbepaalde tijd is om die reden dus niet mogelijk. Let op, zolang de werkgever het aanbod niet doet, heeft de werknemer recht op het loon dat hij gemiddeld de afgelopen twaalf maanden verdiende.

Afwijken bij cao

Via een cao kan worden afgeweken van de regel dat vier dagen van te voren moet worden opgeroepen en dat bij wijziging van de oproep toch het loon moet worden betaald. De oproep moet altijd minimaal 24 uur van te voren worden gedaan. Als er sprake is van seizoenswerk kan bij cao ook worden afgeweken van de regel dat er een aanbod gedaan moet worden voor een vast aantal uren.

Net als bij het gewone contract

De rechten en plichten van een ‘gewone arbeidsovereenkomst’ zijn ook van toepassing op het nul uren contract. Uiteraard geldt voor een nul uren contract ook het minimum loon. De werknemer met het 0 uren contract heeft gewoon recht op vakantiegeld en op doorbetaalde vakantie van tenminste vier weken. En de werknemer kan een beroep doen op het vermoeden van de arbeidsomvang, bijvoorbeeld als structureel meer uren wordt gewerkt.

De opzegtermijn in het 0 uren contract

Per direct stoppen met een 0 uren contract is niet mogelijk. Wel heeft de werknemer een hele korte opzegtermijn van vier dagen. De voorwaarde is wel dat er contractueel een opzegmogelijkheid is opgenomen. Via een cao kan een kortere opzegtermijn mogelijk gemaakt worden van minimaal 24 uur.

Nul uren contract bij ziekte

Bij ziekte heeft de werknemer met het nul uren contract recht op doorbetaling van 70% van het salaris.

Wil je meer weten over je rechten en plichten bij een 0 uren contract? De advocaten van Snijders Arbeidsrecht staan u graag bij. Neem vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsspecialisten. De advocaten van Snijders arbeidsrecht zijn hierin gespecialiseerd.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties