073 720 02 00

De stand still-periode: wat betekent het voor franchisegevers?

Door Gepubliceerd op 22 augustus 2022 Geen categorie

De Wet franchise kent de zogenaamde “stand still-periode”. Dit ziet op de periode (van 4 weken) voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst. Deze stand still-periode heeft als doel dat de beoogd franchisenemer zich kan beraden over wat hem/haar wordt aangeboden in het zogenaamde precontractuele informatie-document. De 4 weken periode is zeer strikt – zelfs in onderling overleg mag u daar niet van afwijken – en in die periode mag de franchisegever geen enkele wijziging doorvoeren, behalve als die in het voordeel is van de franchisenemer.

Als de franchisegever de stand still-periode niet in acht neemt, kan dat vergaande consequenties hebben. Wordt de franchiseovereenkomst daarvoor gesloten, dan kan de franchisenemer de franchiseovereenkomst vernietigen. Dat betekent dat de franchiseovereenkomst geacht wordt nooit te hebben bestaan, en dan kunt u als franchisegever bijvoorbeeld geen beroep meer doen op een concurrentiebeding.

Hoe om te gaan met de stand still-periode: adviezen uit de praktijk

In de praktijk krijg ik veel vragen van franchisegevers over hoe zij het best kunnen omgaan met de stand still-periode. Deze periode is bijvoorbeeld niet van toepassing bij verlenging van een franchiseovereenkomst, maar wat als de franchisegever een bijna compleet vernieuwde franchiseovereenkomst wil doorvoeren? In deze blog zal ik een aantal adviezen geven die zijn gebaseerd op voorbeelden uit de praktijk.

Precontractuele informatie: financiële gegevens

Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de beoogd franchisenemer verplicht is zijn/haar financiële gegevens aan de franchisegever te verstrekken. De franchisegever dient deze gegevens te onderzoeken en vervolgens zijn bevindingen met de beoogd franchisenemer te delen. Deze bevindingen worden gezien als precontractuele informatie. Deze bevindingen dient u als franchisegever bij voorkeur te delen voordat de 4 weken gaan lopen, anders start deze periode opnieuw.

Uit de rechtspraak blijkt dat het verstrekken van precontractuele informatie onder omstandigheden aangemerkt kan worden als het doen van een aanbod om een franchiseovereenkomst te sluiten. De franchisegever kan in een dergelijk geval dus geen wijzigingen meer aanbrengen in de franchiseovereenkomst en is gehouden de beoogd franchisenemer ook als franchisenemer te accepteren. Het is dus van groot belang als franchisegever een voorbehoud op te nemen.

Huurovereenkomsten

Waar u als franchisegever ook op bedacht moet zijn, zijn situaties waarbij er tevens een huurovereenkomst afgesloten dient te worden. De meeste verhuurders zijn niet genegen 4 weken te wachten op een nieuwe huurder. Dit zult u goed moeten afstemmen. Is er sprake van onderhuur, dan valt de onderhuurovereenkomst ook onder de stand still-periode.

Snijders franchise advocaten beschikt over modellen voor het precontractuele informatie-document en kan u uiteraard begeleiden bij de stand still-periode. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties