073 720 02 00

Het nieuwe griffierecht van 2022: een welkome verbetering

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Griffierecht is de vergoeding die door een gerechtelijke instantie, zoals een rechtbank of de voorzieningenrechter in kort geding, wordt geheven voor het in behandeling nemen van een rechtszaak. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de hoogte van de vordering in de rechtszaak en van de vraag door wie deze (kort geding)rechtszaak wordt begonnen.

Voorheen (vóór 2022) was het voor particulieren en bedrijven met een relatief lage vordering vaak niet de moeite waard om een procedure te starten. Immers, de griffierechten waren in veel gevallen vrijwel net zo hoog als de vordering zelf.

Situatie voor 2022

Vóór 2022 waren de griffiekosten namelijk niet in verhouding. Zo was het griffierecht voor een vordering van € 501,00 in een kantonzaak net zo hoog als het griffierecht voor een vordering van € 12.500,00. Voornamelijk kleine of startende ondernemingen die geen hoge bedragen in rekening brachten voor hun goederen of dienstverlening trokken aan het kortste eind: de hoogte van het griffierecht voor een kantonzaak met een vordering van € 501,00 bedroeg voorheen namelijk € 499,00. De praktijk liet zien dat deze categorie ondernemingen, ondanks dat zij volledig recht hadden op de betaling van hun factuur, het griffierecht als een groot risico ervaarde. Kortom, een van de problemen van het oude griffierechtenstelsel was overduidelijk de belemmering van kleine of startende ondernemingen om betaling van hun facturen in een (kort geding)procedure af te dwingen.

Een ander probleem deed zich voor indien een rechtspersoon een natuurlijke persoon in rechte betrok. De rechtspersoon is namelijk een hoger griffierecht verschuldigd dan de natuurlijke persoon. Echter, indien de natuurlijke persoon de rechtszaak verliest dan dient deze alsnog de verhoogde griffierechten te vergoeden. In de praktijk bleek dat deze natuurlijke personen doorgaans niet zomaar in rechte werden betrokken maar omdat zij al in financieel zwaar weer verkeerde. Het was voor hen dus extra lastig om het griffierecht van de (kanton)rechtbank te voldoen.

Nieuwe situatie

Gelukkig, heeft de Eerste Kamer recent ingestemd met nieuwe griffierecht categorieën die met name toezien op de lagere geldvorderingen. De griffierechten voor vorderingen tussen de € 500,00 en € 5.000,00 dalen hiermee aanzienlijk, omdat hiervoor een viertal nieuwe en aparte griffierecht categorieën zijn opgenomen. Het nieuwe griffierechtenstelsel ziet er als volgt uit:

Ondanks deze positieve ontwikkeling, blijft het natuurlijk een dure investering om een gang naar de (kort geding)rechter te treffen. Gelukkig geldt ook in 2022 dat de wederpartij de door jou betaalde griffierechten dient te voldoen wanneer jij de zaak wint. Met een sterke zaak onder de arm mag jij de griffierechten dus beschouwen als een voorschot. Zorg er daarom voor dat je in een (kort geding)procedure beslagen ten ijs komt en maak gebruik van de rechtsbijstand door een van onze advocaten. De incasso advocaten van Snijders Advocaten werken op basis van no cure, no pay en kunnen u zodoende snel en kosteloos een indicatie geven van hoe uw vordering ervoor staat. Als het al zover moet komen, hoeft u dus niet voor niets het griffierecht te voldoen.

Neem contact met ons op

Heeft u hulp nodig bij het verhalen van openstaande facturen? Of heeft u te maken met een klant die na veelvuldig te zijn herinnerd en aangemaand uw factuur niet betaald? Schroom dan niet en neem vrijblijvend contact op met een van onze incasso advocaten. Wij denken graag met u mee.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties