073 720 02 00

Modelovereenkomsten na Deliveroo: ons advies aan opdrachtgevers en zelfstandigen

Gepubliceerd op 29 augustus 2023 Geen categorie

Al jaren bestaat er een groot grijs gebied tussen ‘werknemer’ en ‘zelfstandige’. Voor partijen is het daardoor vaak onzeker of hun samenwerking een arbeidsovereenkomst is, of een overeenkomst van opdracht.

Modelovereenkomsten, hoe zat het ook alweer?

De Belastingdienst probeert het probleem van rechtsonzekerheid op te lossen met zogenaamde ‘modelovereenkomsten’. Het idee is dat, als je zo’n modelovereenkomst gebruikt, je erop mag vertrouwen dat je inderdaad als zelfstandige werkt en dus niet als werknemer. Maar de Belastingdienst geeft géén garanties.

Impact Deliveroo-uitspraak Hoge Raad

Uiteindelijk moet de civiele rechter de knoop doorhakken in, bijvoorbeeld, een situatie waarin een opdrachtnemer achteraf zegt: eigenlijk was en/of ben ik werknemer (en daarom heb ik nu een vast contract, of recht op loon bij ziekte, of recht op een transitievergoeding, of iets anders waar een opdrachtgever helemaal niet op zit te wachten).

Onze hoogste civiele rechtbank, de Hoge Raad, heeft de voorbije jaren een aantal belangrijke uitspraken gedaan over de grens tussen ‘arbeid’ en ‘zelfstandigheid’. Zeker het Deliveroo-arrest van 24 maart 2023 deed veel stof opwaaien. Samengevat zegt de Hoge Raad: of sprake is van ‘arbeid’ of ‘zelfstandigheid’ hangt af van alle omstandigheden van het geval. Welke omstandigheden dit zijn en welke bouwstenen gebruikt kunnen worden bij deze toets vind je terug in ons artikel Deliveroo-arrest: ZZP of toch arbeidsovereenkomst? (snijders-advocaten.nl).

Vrije vervanging

In de Deliveroo-zaak ging het onder andere over het recht van de maaltijdbezorgers om zich te laten vervangen door iemand anders. Dat recht past meer bij zelfstandigheid dan bij werknemerschap. Maar in de praktijk kwam het erop neer dat van de maaltijdbezorgers werd verwacht dat ze zelf – dus persoonlijk – het werk deden. En dat past dan weer meer bij werknemerschap dan bij zelfstandigheid.

Belastingdienst schrapt modelovereenkomst vrije vervanging

Volgens de Belastingdienst zijn, als gevolg van het Deliveroo-arrest, de modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging niet langer bruikbaar. In onze optiek een bijzonder bericht, aangezien de Hoge Raad in het Deliveroo-arrest niet zegt dat het niks betekent als je als werker het recht hebt om je vrij te laten vervangen; in tegendeel. De Hoge Raad noemt dit juist als één van de bouwstenen die van belang is bij het toetsen van een arbeidsrelatie.

Kortom, partijen die een modelovereenkomst ‘vrije vervanging’ als basis hebben gebruikt en ook daadwerkelijk op deze manier samenwerken, hoeven wellicht helemaal niks aan hun contract te wijzigen. Het contract aanvullen met andere bouwstenen van zelfstandigheid kan overigens wel een goed idee zijn.

En nu?

Ons advies is en blijft om hoe dan ook het contract én de feitelijke samenwerking tegen het licht te houden. Daarmee bedoelen wij: kijk naar wat je op papier hebt gezet én – vooral – naar hoe je samenwerkt in de praktijk. Gebruik daarvoor de bouwstenen zoals genoemd in het Deliveroo-arrest (en zie daarvoor het hiervoor genoemde artikel voor een stappenplan). Ook moe van Deliveroo en hulp nodig? Neem contact op met ondergetekende of met een van onze andere arbeidsrechtadvocaten.

Edwin Aerts

Snijders Arbeidsrecht

 

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties