073 720 02 00

MUP regeling: Arbeidsovereenkomst met Uitgestelde Prestatieplicht

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Op 1 januari 2020 is de WAB ingevoerd, de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De WAB richt zich op de oproepovereenkomst. De arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht, ofwel MUP, is een oproepovereenkomst. Bij een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht spreken werkgever en werknemer met elkaar af dat er alleen gewerkt wordt als er ook echt werk is. Bij beschikbaarheid van werk is er ook de verplichting om aan de oproep te voldoen. De MUP is er in twee varianten, het nul uren contract en het min-max contract.

MUP: nul uren contract

Bij de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht in de vorm van een nul uren contract hoeft de werknemer alleen te werken als hij wordt opgeroepen. Is er geen werk? Dan wordt er niet opgeroepen en hoeft de werkgever dus geen loon te betalen. In deze vorm is er veel flexibiliteit voor de werkgever.

MUP: min-max contract

Bij een min-max contract spreken werkgever en werknemer van te voren af dat de werknemer tenminste een aantal uren werkt. De werkgever kan het aantal uren verhogen, maar niet meer vragen dan het maximum aantal afgesproken uren. De werknemer heeft op die manier altijd recht op een minimum aantal uren en weet qua maximum ook waar die aan toe is.

De MUP regeling en de WAB

Met de invoering van de WAB zijn er een aantal dingen veranderd voor de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht:

  • er is een definitie van een oproepovereenkomst (de MUP is namelijk een oproepovereenkomst), die is vastgelegd in artikel 7:628a BW;
  • de werknemer heeft voor iedere oproep recht op minimaal drie uur loon, ook als er minder wordt gewerkt;
  • de werkgever moet tenminste vier dagen van te voren worden oproepen;
  • de oproep moet rechtsgeldig gedaan worden: schriftelijk of elektronisch en voldoende duidelijk;
  • als de oproep binnen vier dagen voor aanvang wijzigt, heeft de werknemer recht op het loon over de oproep zoals die in eerste instantie gedaan is;
  • als de MUP twaalf maanden heeft geduurd moet de werkgever binnen een maand een aanbod doen voor een vast aantal uren. Dat aanbod moet overeenkomen met het gemiddelde aantal uren dat de afgelopen 12 maanden is gewerkt. De werknemer moet minimaal een maand de tijd krijgen om over het aanbod na te denken. Als het aanbod niet wordt gedaan kan de werknemer aanspraak maken op het loon, gelijk aan het loon over het gemiddelde aantal uren dat de afgelopen 12 maanden is gewerkt;
  • als wordt afgesproken dat tussentijds kan worden opgezegd, is de opzegtermijn voor de werknemer slechts vier dagen.

De MUP en regelingen bij cao

Via een cao kan afgeweken worden van de wettelijke regeling. Zo kan er afgeweken worden van de vier dagen termijn voor de oproep en de wijziging maar de termijn mag nooit korter worden dan 24 uur. Bij seizoensarbeid kan ook afgeweken worden van de verplichting een aanbod te doen voor een vast aantal uren.

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten bij een MUP? De advocaten van Snijders Arbeidsrecht staan u graag bij. Neem vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsspecialisten. De advocaten van Snijders arbeidsrecht zijn hierin gespecialiseerd.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties