073 720 02 00

Paspoort en AVG: het blijft zoeken

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Deze blog gaat niet over het vragen van een ‘kopietje paspoort’ bij hotels of iets dergelijks. Deze blog zoomt in op het vragen van een kopie van een identiteitsbewijs, indien een betrokkene een recht uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘de AVG’) – bijvoorbeeld inzage – wilde uitoefenen.

DPG Media vroeg namelijk altijd om een kopie van een identiteitsbewijs indien zij een verzoek kreeg om inzage of ‘wissing’ van persoonsgegevens. Hoe zit dat juridisch? De Autoriteit Persoonsgegevens geeft antwoord, door middel van het opleggen van een boete aan DPG. Het antwoord is dus al op voorhand gegeven: een kopie vragen mag dus niet altijd.

Hoe zit het nu?

Op grond van de AVG moet de verwerkingsverantwoordelijke – in dit geval DPG – de rechten van betrokkenen faciliteren. Onderdeel daarvan is dat de verwerkingsverantwoordelijke een regeling moet hebben om betrokkenen in staat te stellen hun rechten gemakkelijker en eenvoudig uit te oefenen. Onnodige drempels zijn uit den boze. Als de regeling/het beleid de uitoefening belemmert en dit beleid actief wordt uitgedragen, dan kan sprake zijn van schending van de AVG.

Het controleren van de identiteit van de betrokkene, behoort wel tot een essentiële taak van de verwerkingsverantwoordelijke, omdat ook de plicht bestaat om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Het controleren van de identiteit draagt daar natuurlijk aan bij. Wel moet altijd bekeken worden of het doel met een minder ingrijpend middel kan worden bereikt.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft geoordeeld dat het onevenredig is om een kopie van een identiteitsbewijs te eisen als de identiteit op een andere (minder ingrijpende) manier kan worden vastgesteld. Ook omdat identiteitsbewijzen vervalst kunnen zijn of door huisgenoten kunnen worden gebruikt. Als een verwerkingsverantwoordelijke al gegevens heeft van de betrokkene die een verzoek tot uitoefening van een recht doet, dan kan hij op basis van die gegevens ook de identiteit vaststellen. Hoe? Door controlevragen te stellen over bijvoorbeeld het abonnee-/klantnummer in combinatie met een naam en adres en/of e-mailadres. Mocht dan nog twijfel bestaan over identiteit, dan kan om aanvullende informatie worden gevraagd.

Boete DPG

Nu DPG altijd om een kopie van het identiteitsbewijs vroeg en dit beleid actief uitdroeg, heeft zij in strijd gehandeld met de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens legt daarom een boete op van – schrik niet – € 525.000. Dit sluit overigens aan bij de ‘basisboete’ uit de boetebeleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lessen voor de praktijk

Wat betekent dit voor nu voor de praktijk? Op de eerste plaats is het goed het eigen privacystatement kritisch door te nemen of daarin staat dat bij een uitoefening van een recht altijd een kopie van het identiteitsbewijs wordt gevraagd. Is dat het geval, dan adviseren wij dit aan te passen, omdat het risico op een boete volgt. Ten tweede is het goed om te beoordelen op welke manieren de identiteit – zonder kopie van het identiteitsbewijs – kan worden vastgesteld en daar een intern beleid op te voeren.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Snijders Arbeidsrecht!

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties