073 720 02 00
Nieuwe medewerker

Persbericht: uitbreiding Snijders Familierecht Advocaten

Door Bijgewerkt op Nieuwe medewerker, Nieuws

Vanaf 1 november 2021 verwelkomt Snijders Familierecht de ervaren echtscheidingsadvocaat Rianne Verlijsdonk-Gerards.

Rianne studeerde rechten aan de Universiteit Maastricht (master Privaatrecht en Togamaster). Zij studeerde af in 2010. Vervolgens heeft zij zich diepgaand gespecialiseerd tot familierechtadvocaat en -mediator. Hiervoor heeft zij de Juridische Opleiding Familierecht (JOF), de Mediationopleiding (MO), de Juridische Specialisatieopleiding Familierecht (JSOF) en de Juridische Specialisatie Opleiding Erfrecht (JSOE) doorlopen en met goed gevolg afgesloten.

Rianne is lid van de Vereniging van Familierecht- Erfrecht Advocaten (vFAS). Naast het bijstaan van individuele cliënten, draagt Rianne ook bij aan de ontwikkeling van haar vakgebied; ze publiceert regelmatig in vaktijdschriften en bewerkt actuele uitspraken op het terrein van personen- en familierecht voor RFR (Wolters Kluwer).

Rianne is 35 jaar oud en woont met haar man en twee kinderen in Vught. Zij is als advocaat gestart in Rotterdam, waar zij jarenlang heeft gewerkt bij een op ondernemers gericht kantoor dat de Rotterdamse no-nonsense mentaliteit hoog in het vaandel had staan. Omdat het Zuiden echter bleef lonken, is zij in 2016 aan de slag gegaan bij Banning Advocaten in ‘s-Hertogenbosch. Nu stapt Rianne bewust over naar Snijders Familierecht Advocaten, omdat zij de ambitie heeft om als partner onderdeel te worden van een energiek en ambitieus team. Rianne heeft ruime ervaring met het bijstaan van ondernemers, (vermogende) particulieren, topsporters, medisch specialisten en hun partners.

Een nuchtere, oplossingsgerichte advocaat

De cliënten van Rianne omschrijven haar als een nuchtere en oplossingsgerichte advocaat, een ultra specialist, die waar nodig daadkrachtig de belangen van haar cliënt weet te verdedigen op een voor hen toegankelijke, betrokken en bekwame wijze. Zij zoekt graag met haar cliënt naar duurzame oplossingen voor de complexe en vaak emotionele vraagstukken die zich voordoen in het familierecht. Rianne kijkt in een zaak naar de belangen van de verschillende betrokkenen en stuurt waar mogelijk aan op afspraken die voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Als het tot een procedure komt, zal Rianne alles uit de kast halen om de rechter te overtuigen van het gelijk van haar cliënt. Maar waar mogelijk zal zij aansturen om eerst te kijken of een geschil kan worden opgelost buiten de rechter, om zo een uitgebreide en kostbare gerechtelijke procedure te voorkomen.

Aldus CEO Danny Snijders

Danny Snijders, CEO van Snijders Advocaten: “Dat wederom zo’n senior specialist de overstap maakt naar Snijders Familierecht, is een bevestiging van onze propositie en groei. In alles wat we doen zijn we ultra gespecialiseerd en ervaren. Dat leidt tot enorm tevreden cliënten, advocaten en geweldige resultaten. En dat alles leidt weer tot groei, zowel in cliënten als in geweldige advocaten die zich aansluiten bij Snijders Advocaten of een van de specialistische advocatenkantoren die daar deel van uitmaken. Met een groep van inmiddels meer dan 40 mensen, zijn we niet alleen het grootste stand alone advocatenkantoor van de regio, maar maken we onze landelijke ambities waar. Talent dat zin heeft in een geweldige sfeer met kwaliteit als basis, zonder het vervelende cultuurtje dat bij veel minder moderne advocatenkantoren nog altijd heerst, vindt de weg naar boven bij Snijders Advocaten. Ik ben dus enorm trots dat Rianne ons komt versterken en heb enorm zin in onze samenwerking”.

Snijders Familierecht

Snijders Familierecht BV is hét familierechtkantoor, werkzaam voor relaties in geheel Nederland, met vestigingen in Amsterdam en Den Bosch. Wij staan u met raad en daad bij in diverse familierechtelijke kwesties: echtscheidingen, kwesties over kinderen, maar ook over erfrecht. Dit doen we stevig, helder en daadkrachtig. Snijders Familierecht BV is onderdeel van Snijders Advocaten, een topspeler in de Nederlandse advocatuur. Wij werken voor particulieren, familiebedrijven, beursfondsen, MKB, overheid, instellingen en veel Quote 500 ondernemers.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties