073 720 02 00

Rechtszaak

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Hoe verloopt een rechtszaak eigenlijk? Het is een vraag waarop veel mensen het antwoord niet precies weten. In veel gevallen weten zij dit niet omdat zij – gelukkig(?) – zelf nooit eerder in een rechtszaak zijn betrokken. Met name voor ondernemers lijkt het echter onvermijdelijk dat die dag eens zal komen. Het is daarom niet verkeerd om in grote lijnen te weten wat die persoon of dat bedrijf te wachten staat en op voorhand al het antwoord te weten op de vraag: hoe werkt een rechtszaak eigenlijk?

Rechtsgeding

Een rechtszaak wordt ook wel rechtsgeding genoemd. Het woord ‘geding’ betekent dan ook niets anders dan proces of rechtszaak. Het woord geding komt vooral nog voor in het kort geding, waarover hier meer informatie is te vinden.

Hoe verloopt een rechtszaak?

Een rechtszaak gaat in grote lijnen als volgt. Een eiser die meent een vordering te hebben op een ander, de gedaagde, zal zijn eis verwoorden in een dagvaarding. De dagvaarding wordt meestal door een advocaat, of jurist, opgesteld. In de dagvaarding eist de eiser dat de rechter de gedaagde in een vonnis veroordeelt tot – bijvoorbeeld – betaling van een geldbedrag. De eiser schakelt een deurwaarder in om de dagvaarding bij de gedaagde te bezorgen, wat ook wel het uitbrengen of betekenen van de dagvaarding wordt genoemd. Dat bezorgen kan veelal gewoon door de brievenbus, maar ook door het fysiek overhandigen van de dagvaarding aan de gedaagde partij of een huisgenoot/medewerker van de gedaagde.

De eisende partij ontvangt de uitgebrachte dagvaarding terug van de deurwaarder en vervolgens stuurt de eisende partij die dagvaarding naar de rechtbank. Dat heet het aanbrengen van de dagvaarding. Vanaf dat moment is het voor de rechtbank duidelijk dat er een rechtszaak gevoerd zal worden. De rechtbank zal dan ook de zaak op de rol zetten, dat is de agenda van de rechtbank. De advocaat van de gedaagde zal zich in de tussentijd stellen. Hij maakt dan kenbaar dat hij namens de gedaagde verweer zal gaan voeren. Het verweer wordt schriftelijk verwoord in een zogenaamde conclusie van antwoord. Voor het indienen van een conclusie van antwoord heeft de gedaagde zes weken de tijd.

Na die zes weken heeft de rechtbank dus een eis en een verweer ontvangen. De rechtbank zal dan doorgaans beslissen dat een zitting wordt gehouden op de rechtbank. Die zitting heet een comparitie van partijen of een comparitie na antwoord. De bedoeling van de zitting is dat de rechter aan beide partijen vragen kan stellen over de zaak en kan kijken of er mogelijkheden bestaan om partijen te laten schikken. Schikken betekent dat partijen er alsnog onderling uitkomen, zonder dat de rechter dus de knoop door hoeft te hakken door een vonnis te wijzen.

Als partijen er op zitting niet uit zijn gekomen zal de rechter vonnis wijzen. Daarvoor heeft de rechter in principe zes weken de tijd.

Dit is in een notendop hoe een eenvoudige rechtszaak bij de rechtbank gaat. Bij de kantonrechter zijn de termijnen korter en hoeven partijen niet te worden vertegenwoordigd door een advocaat. Bovendien zijn in een lopende rechtszaak nog vele tussenstappen en zijsporen mogelijk tussen de dagvaarding en het uiteindelijke vonnis. Een stap is bijvoorbeeld dat de rechter een tussenvonnis wijst waarin aan een partij een bewijsopdracht wordt gegeven. Die partij zal dan een ingenomen stelling dienen te bewijzen door middel van het aanleveren van aanvullende stukken of het horen van getuigen of deskundigen. Een rechter kan ook een tweede zitting bevelen of een tweede schriftelijke ronde. De mogelijkheden zijn dus legio. Op die manier kan het soms even duren voordat de rechter een eindvonnis kan wijzen.

Hoe lang duurt een rechtszaak?

Een eenvoudige rechtszaak waarbij een dagvaarding wordt uitgebracht, een conclusie van antwoord wordt genomen, een zitting wordt gehouden en een uitspraak wordt gedaan, duurt van begin tot eind grofweg één jaar. Echter, naarmate de rechtszaak meer proceshandelingen kent (zoals een tweede schriftelijke ronde, het horen van getuigen of deskundigen et cetera) zal een rechtszaak langer duren.

De procesadvocaten van Snijders

Wilt u door professionele procesvoerders worden bijgestaan in een rechtszaak? Neem contact op met de litigators van Snijders Litigation.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties