073 720 02 00

Rechtszaak

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Hoe verloopt een rechtszaak eigenlijk? Het is een vraag waarop veel mensen het antwoord niet precies weten. In veel gevallen weten zij dit niet omdat zij – gelukkig(?) – zelf nooit eerder in een rechtszaak zijn betrokken. Met name voor ondernemers lijkt het echter onvermijdelijk dat die dag eens zal komen. Het is daarom niet verkeerd om in grote lijnen te weten wat die persoon of dat bedrijf te wachten staat en op voorhand al het antwoord te weten op de vraag: hoe werkt een rechtszaak eigenlijk?

Rechtsgeding

Een rechtszaak wordt ook wel rechtsgeding genoemd. Het woord ‘geding’ betekent dan ook niets anders dan proces of rechtszaak. Het woord geding komt vooral nog voor in het kort geding, waarover hier meer informatie is te vinden.

Hoe verloopt een rechtszaak?

Een rechtszaak gaat in grote lijnen als volgt. Een eiser die meent een vordering te hebben op een ander, de gedaagde, zal zijn eis verwoorden in een dagvaarding. De dagvaarding wordt meestal door een advocaat, of jurist, opgesteld. In de dagvaarding eist de eiser dat de rechter de gedaagde in een vonnis veroordeelt tot – bijvoorbeeld – betaling van een geldbedrag. De eiser schakelt een deurwaarder in om de dagvaarding bij de gedaagde te bezorgen, wat ook wel het uitbrengen of betekenen van de dagvaarding wordt genoemd. Dat bezorgen kan veelal gewoon door de brievenbus, maar ook door het fysiek overhandigen van de dagvaarding aan de gedaagde partij of een huisgenoot/medewerker van de gedaagde.

De eisende partij ontvangt de uitgebrachte dagvaarding terug van de deurwaarder en vervolgens stuurt de eisende partij die dagvaarding naar de rechtbank. Dat heet het aanbrengen van de dagvaarding. Vanaf dat moment is het voor de rechtbank duidelijk dat er een rechtszaak gevoerd zal worden. De rechtbank zal dan ook de zaak op de rol zetten, dat is de agenda van de rechtbank. De advocaat van de gedaagde zal zich in de tussentijd stellen. Hij maakt dan kenbaar dat hij namens de gedaagde verweer zal gaan voeren. Het verweer wordt schriftelijk verwoord in een zogenaamde conclusie van antwoord. Voor het indienen van een conclusie van antwoord heeft de gedaagde zes weken de tijd.

Na die zes weken heeft de rechtbank dus een eis en een verweer ontvangen. De rechtbank zal dan doorgaans beslissen dat een zitting wordt gehouden op de rechtbank. Die zitting heet een comparitie van partijen of een comparitie na antwoord. De bedoeling van de zitting is dat de rechter aan beide partijen vragen kan stellen over de zaak en kan kijken of er mogelijkheden bestaan om partijen te laten schikken. Schikken betekent dat partijen er alsnog onderling uitkomen, zonder dat de rechter dus de knoop door hoeft te hakken door een vonnis te wijzen.

Als partijen er op zitting niet uit zijn gekomen zal de rechter vonnis wijzen. Daarvoor heeft de rechter in principe zes weken de tijd.

Dit is in een notendop hoe een eenvoudige rechtszaak bij de rechtbank gaat. Bij de kantonrechter zijn de termijnen korter en hoeven partijen niet te worden vertegenwoordigd door een advocaat. Bovendien zijn in een lopende rechtszaak nog vele tussenstappen en zijsporen mogelijk tussen de dagvaarding en het uiteindelijke vonnis. Een stap is bijvoorbeeld dat de rechter een tussenvonnis wijst waarin aan een partij een bewijsopdracht wordt gegeven. Die partij zal dan een ingenomen stelling dienen te bewijzen door middel van het aanleveren van aanvullende stukken of het horen van getuigen of deskundigen. Een rechter kan ook een tweede zitting bevelen of een tweede schriftelijke ronde. De mogelijkheden zijn dus legio. Op die manier kan het soms even duren voordat de rechter een eindvonnis kan wijzen.

Hoe lang duurt een rechtszaak?

Een eenvoudige rechtszaak waarbij een dagvaarding wordt uitgebracht, een conclusie van antwoord wordt genomen, een zitting wordt gehouden en een uitspraak wordt gedaan, duurt van begin tot eind grofweg één jaar. Echter, naarmate de rechtszaak meer proceshandelingen kent (zoals een tweede schriftelijke ronde, het horen van getuigen of deskundigen et cetera) zal een rechtszaak langer duren.

De procesadvocaten van Snijders

Wilt u door professionele procesvoerders worden bijgestaan in een rechtszaak? Neem contact op met de litigators van Snijders Litigation.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties