073 720 02 00

Wat te doen tegen een opgelegde boete in verband met het overtreden van de Arbeidstijdenwet?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Arbeidstijdenwet

In de arbeidstijdenwet zijn regels opgenomen over werktijden (hoeveel uur mag een werknemer maximaal per week werken), rusttijden, nachtdiensten, etc. Deze wet geldt voor alle werknemers vanaf 18 jaar. Dus ook voor uitzendkrachten, gedetacheerde medewerkers en stagiairs. Ook in het geval dat de werknemer meerdere banen heeft, geldt de arbeidstijdenwet. In dat geval dienen alle werkzaamheden van deze werknemer bij verschillende werkgevers bij elkaar op worden geteld.

Voor oproepkrachten, werknemers jonger dan 18 jaar en zwangere of pas bevallen vrouwen zijn er bijzondere regels opgenomen over bijvoorbeeld extra rusttijden en/of regelmatige werkuren.

In het arbeidstijdenbesluit staan aanvullingen en uitzonderingen voor bepaalde beroepen en sectoren, bijvoorbeeld voor brandweerlieden, zorgmedewerkers, en de vervoersector.

Inspectie SZW en overtreding arbeidstijdenwet

De inspectie SZW houdt toezicht op of werkgevers de arbeidstijdenwet naleven. Om dit toezicht te kunnen houden is de inspectie SZW bevoegd om beslag te leggen op zaken, bescheiden te bekijken en het bedrijf te betreden. Werkgevers zijn verplicht hun medewerking te verlenen en de gevraagde informatie te verstrekken.

Als de inspecteur SZW na onderzoek tot de conclusie komt dat een werkgever de arbeidstijdenwet heeft overtreden, zal de inspecteur vaak een boete opleggen. Deze boetes kunnen oplopen tot wel € 10.000,00 per overtreding. Mocht door de overtreding de gezondheid van kinderen of de verkeersveiligheid in gevaar zijn gebracht, kan bovendien strafrechtelijke vervolging volgen.

Wat te doen tegen een opgelegde boete op grond van een overtreding van de arbeidstijdenwet

Mocht de inspectie SZW besluiten om een boete op te leggen, ontvangt werkgever eerst een boetevoornemen. Tegen dat voornemen kan de werkgever zienswijze indienen. Een zienswijze hoeft niet ingediend te worden, het is een bevoegdheid. Vervolgens volgt een formeel besluit.

Tegen dit formele besluit staat de mogelijkheid van bezwaar, beroep en hoger beroep open. Het is belangrijk om tijdig bezwaar te maken, de termijnen zijn namelijk hard; te laat is te laat. Wordt niet tijdig bezwaar gemaakt, vervalt de kans om de boete aan te vechten.

Sinds de invoering van een hardere fraudeaanpak vanaf 2013 legt de inspectie SZW, volgens onderzoek van het Financieel Dagblad, stelselmatig onterechte en te hoge boetes op (https://www.snijders-advocaten.nl/actueel/waadi-boetes/). Dit beleid is vergelijkbaar met het strikte en harde beleid dat de Belastingdienst volgt in de kinderopvangtoeslagaffaire.

De opgelegde sanctie moet passend zijn bij de ernst van de overtreding. Het kan dus zeer de moeite waard zijn om bezwaar-beroep-hoger beroep in te stellen tegen een dergelijk besluit. Wij helpen daar graag bij.

Heb je na het lezen van dit blog nog vragen over dit onderwerp of heb je andere arbeidsrechtelijke vragen, de arbeidsrechtspecialisten van Snijders Advocaten helpen je graag verder. Bel ons of neem contact op. 

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties