073 720 02 00

Incasso inschakelen

Iedereen heeft weleens een vordering op een wanbetalende klant/debiteur of wordt geconfronteerd met onbetaalde facturen. De wanbetaler kan hier  verschillende redenen voor hebben terwijl u maar één doel voor ogen heeft: het zo snel mogelijk incasseren van uw vordering en/of voldoening van uw factuur.

Dit kan een kostbaar en tijdrovend traject worden waar u niet op zit te wachten. Het inschakelen van een incasso advocaat kan u veel tijd, kosten en irritatie besparen.

Snijders Incasso behoort al jaren tot een van de beste incasso advocatenkantoren in Nederland. U kunt uw incasso bij ons indienen en wij nemen de gehele incasso graag voor u uit handen.

Incasso indienen: wat houdt een incassotraject in?

Wilt u bij ons een incasso indienen? Dan starten wij per direct het incassotraject voor u op. Nieuwe incasso-opdrachten kunt u per telefoon en/of e-mail bij ons indienen. Wanneer u een van onze incasso advocaten heeft ingeschakeld, versturen we op dezelfde werkdag nog een ingebrekestelling per brief, zowel aangetekend alsook per gewone post, aan de wanbetaler. Om snel te kunnen schakelen, is het belangrijk dat wij alle relevante documenten van u ontvangen om de eerste ingebrekestelling op te kunnen stellen. Denk hierbij aan de juiste contactgegevens van de wanbetaler, de openstaande facturen, de onderliggende overeenkomst, algemene voorwaarden en reeds gevoerde correspondentie met de wanbetaler.

In de eerste sommatiebrief worden naast de hoofdsom, tevens de wettelijke (handels)rente of de contractuele rente en de buitengerechtelijke kosten gevorderd bij de wanbetaler. Wanneer de wanbetaler niet binnen drie dagen uw volledige vordering voldoet, versturen we een tweede sommatiebrief met wederom een betalingstermijn van drie dagen. Laat de wanbetaler nog steeds niets van zich weten of weigert hij te betalen, dan treffen we in overleg met u vergaande rechtsmaatregelen.

Zo ontstaat er direct een forse en reële druk op de wanbetaler. De ingeschakelde incasso advocaat zorgt voor een dermate hoge druk, bijvoorbeeld door beslaglegging, faillissementsaanvraag of een incasso kort geding, dat de wanbetaler niet veel anders meer kan, dan uw vordering direct aan u te voldoen. In tegenstelling tot een deurwaarder of een incassobureau, kan Snijders Incasso u ook bijstaan in vorengenoemde gerechtelijke procedures.

Minnelijke incasso

Het kan zijn dat een wanbetaler aangeeft het gevorderde bedrag niet in een keer te kunnen betalen. Er kan dan na overleg met u een betalingsregeling worden getroffen. Teneinde de incasso-opdracht zo spoedig mogelijk en met de best mogelijke resultaten voor u te kunnen afwikkelen, zullen wij, namens u, een betalingsregeling treffen met de wanbetaler. De incasso advocaat zal er tevens op toezien dat de wanbetaler zijn betalingsverplichtingen onder de betalingsregeling ook daadwerkelijk nakomt. Indien nodig kunt u er ook voor kiezen om de betalingsregeling in een notariële akte vast te laten leggen. Wanneer wij tussentijdse betalingen ontvangen van de wanbetaler stellen wij u hiervan op de hoogte en maken we de tussentijdse betalingen aan u over.

Het kan voorkomen dat de wanbetaler rechtstreeks contact met u opneemt, dan wel u benadert voor het treffen van een betalingsregeling. Als dat het geval is, dient u de wanbetaler door te verwijzen aan de ingeschakelde incasso advocaat. Ook dient u de incasso advocaat op de hoogte te houden van ontwikkelingen. Zo kan het voorkomen dat de wanbetaler rechtstreeks aan u betaalt. Ook over deze betalingen is de wanbetaler incassokosten aan u verschuldigd. Bij het treffen en vastleggen van betalingsregelingen zal door de incasso advocaat onder meer rekening worden gehouden met alle gemaakte en nog te maken kosten, zodat de incasso-opdracht zoveel mogelijk kosteloos voor u kan worden afgewikkeld.

Voortgang incassotraject

De incasso advocaat zal contact met u opnemen als duidelijk is dat de wanbetaler niet wil of kan betalen. De incasso advocaat zal de voortgang van de ingediende incasso met u bespreken en uitleggen welke keuzes u heeft. Mogelijke keuzes zijn:

  • het voortzetten van incasso, schikkingsvoorstel of betalingsregeling;
  • faillissement procedure starten;
  • dagvaarding procedure starten;
  • beslaglegging;
  • het incassotraject beëindigen.

Incasso advocaat inschakelen?

Wilt u een incasso indienen en daarvoor de beste incasso advocaat inschakelen? Neem dan contact op met Snijders Incasso. Onze gespecialiseerde incasso advocaten staan graag voor u klaar.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties