Nieuws

Moet het slapend dienstverband (toch) worden opgezegd?

14 januari 2019

Als een werkgever geen loondoorbetalingsverplichting meer heeft jegens de arbeidsongeschikte werknemer (meestal na 104 weken), dan staat de werkgever voor de keuze om ofwel het dienstverband te beëindigen (hetgeen betekent dat hij de transitievergoeding aan de werknemer moet betalen), ofwel het dienstverband slapend voort te zetten. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde op 27 juli 2016 dat het niet onrechtmatig is om het dienstverband slapend voort te zetten.

Toch oordeelde het Scheidsgerecht Gezondheidszorg, dat enkel oordeelt over geschillen in de zorgsector, op 27 december 2018 dat de werkgever in kwestie de arbeidsovereenkomst met zijn arbeidsongeschikte werknemer moet opzeggen. Het is voor het eerst dat een werkgever wordt verplicht om een slapend dienstverband te beëindigen. Of rechtbanken en gerechtshoven het Scheidsgerecht Gezondheidszorg zullen volgen, moet nog blijken. Snijders Advocaten houdt u vanzelfsprekend op de hoogte.

Voor meer informatie lees onze eerdere nieuwsberichten in dit verband (zie hieronder) of neem contact op met Lydia van den Heuvel  /  073 - 7 200 200.

 - Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

- HR tip #20

- Zieke werknemer: recht op een volledige transitievergoeding?
 

Moet het slapend dienstverband (toch) worden opgezegd?

Nieuws - Archief