073 720 02 00

Let op bij het in dienst nemen van een werknemer met een relatiebeding

Gepubliceerd op 16 januari 2018 Bijgewerkt op 19 juli 2019

Eerder al attendeerden wij op het risico dat een werkgever loopt bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een werknemer die dat, vanwege een concurrentiebeding met zijn voormalig werkgever, niet mag. Samengevat komt het erop neer dat de nieuwe werkgever daardoor onrechtmatig kan handelen ten opzichte van de voormalig werkgever van de werknemer. Of dat zo is, hangt af van de omstandigheden die in dit artikel zijn genoemd en toegelicht.

Hetgeen in voornoemd artikel is opgemerkt, geldt ook voor wat betreft het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een werknemer waarvan de nieuwe werkgever weet dat hij is gebonden aan een relatiebeding met zijn voormalig werkgever, zo oordeelde de voorzieningenrechter te ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:RBOBR:2017:6170). De rechter overwoog daarbij dat de werknemer er zelf voor heeft gekozen zijn arbeidsovereenkomst met zijn voormalig werkgever op te zeggen en met de nieuwe werkgever in zee te gaan, wetende dat hij aan zijn relatiebeding zou worden gehouden. Ook de nieuwe werkgever was van dit laatste op de hoogte. Daarom verbood de rechter de werknemer om voor de overeengekomen duur van het relatiebeding werkzaamheden voor de nieuwe werkgever te verrichten. Het bleef echter niet bij een verbod voor de werknemer. Eveneens verbood de rechter de nieuwe werkgever om de werknemer voor de overeengekomen duur van het relatiebeding werkzaamheden voor zich te laten verrichten. Bij het nemen van zijn beslissing heeft de rechter rekening gehouden met het volgende:

  • Dat de nieuwe werkgever een werknemer van zijn voormalige werkgever heeft afgetroggeld met als gevolg dat de voormalige werkgever geen opdrachten meer van de nieuwe werkgever krijgt;
  • De voormalig werkgever is een gekwalificeerde werknemer verloren;
  • Er zijn sowieso al niet veel gekwalificeerde werknemers in de markt;
  • De nieuwe werkgever heeft veel sneller een gekwalificeerde werknemer in dienst kunnen nemen dan bij een reguliere sollicitatieprocedure het geval zou zijn geweest;
  • De nieuwe werkgever en de voormalig werkgever hebben vóór opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer met elkaar over de situatie gesproken.

De uitspraak van de rechter heeft tot gevolg dat tussen de nieuwe werkgever en de werknemer een arbeidsovereenkomst bestaat op grond waarvan de nieuwe werkgever in beginsel aan de werknemer loon moet betalen, terwijl de werknemer geen werkzaamheden mag verrichten.

Laat u dus niet verrassen en vraag altijd aan de werknemer of hij naast een concurrentiebeding ook een relatiebeding heeft.

Mocht u vragen hebben, neem vrijblijvend contact met ons op!

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 25 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 25 referenties