Expertise

Contractrecht

Een contract biedt zekerheid en rust. Zelfs al lijkt de kans zeer klein dat u ooit in conflict komt, geeft een goede schriftelijke overeenkomst rust in een samenwerking. Het is dan immers duidelijk vastgelegd wat u met uw contractspartij hebt afgesproken. Dat slaapt wel zo lekker.


Wij zijn gespecialiseerd in contractenrecht. Wij stellen contracten op en procederen zo nodig over contracten.
 
Partijen kunnen, ondanks een duidelijk contract het niet (meer) met elkaar eens zijn. Een klein conflict kan al leiden tot grote gevolgen.
Als deskundige aan uw zijde zorgen wij voor de onderhandelingen, beëindiging, ontbinding of andere remedie bij een conflict waarbij een contract een centrale rol speelt.
 
Ook stellen wij contracten op bij overnames en aandeelhoudersovereenkomsten.
 
Vanzelfsprekend ook bij vastgoedcontracten, bouw/aannemingsovereenkomsten, leveranciers- en distributieovereenkomsten, huurovereenkomsten, koopovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, handelsovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, vaststellingsovereenkomsten, licentieovereenkomsten, software-ICT overeenkomsten, royalty overeenkomsten en alle andere denkbare overeenkomsten.
 
Ook als u slechts een zwaarwegend artikel wil laten checken in een overeenkomst, staan wij voor u klaar.